tiếng anh 9 unit 6 getting started

Bạn đang được xem: Soạn Anh 9: Unit 6. Getting started bên trên thcsttphuxuyen.edu.vn

Bạn đang được xem: Soạn Tiếng Anh 9: Unit 6. Khởi đầu Trong Trung tâm Anh ngữ SmartLink Hà Nội

1. Bắt đầu

Bài 6. Môi trường

1. BẮT ĐẦU (Trả điều thắc mắc trang 47 SGK Tiếng Anh 9)

Hãy ghép những yếu tố môi trường xung quanh này nhập giành giật. Hình c kho bãi rác

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 6 getting started

Hãy ghép những yếu tố môi trường xung quanh này nhập giành giật./ (Ghép những yếu tố môi trường xung quanh với những tranh ảnh phù hợp)

ô nhiễm không gian kho bãi rác rưởi

ô nhiễm nước phá huỷ rừng

thuốc nổ câu cá phun dung dịch trừ sâu

Câu trả lời:

Hình hình họa A: ô nhiễm và độc hại không gian

Hình B: phun dung dịch trừ sâu

Hình C: kho bãi rác rưởi

Hình hình họa D: ô nhiễm và độc hại nước

Hình hình họa E: nàn phá huỷ rừng

Hình F: câu cá tự dung dịch nổ

Hướng dẫn dịch:

Ảnh A: ô nhiễm và độc hại ko khí

Ảnh B: phun dung dịch trừ sâu

Ảnh C: kho bãi rác

Ảnh D: ô nhiễm và độc hại nước

Ảnh E: rừng bị tàn phá

Ảnh F: câu cá tự dung dịch nổ

Nhìn thấy vớ cả Soạn giờ đồng hồ Anh 9: Unit 6. The Environment

Thông tin cậy thêm thắt nhằm xem:

Hình hình họa của Soạn Tiếng Anh 9: Unit 6. Khởi đầu

Video về Soạn Tiếng Anh 9: Unit 6. Khởi đầu

Wiki về Soạn Tiếng Anh 9: Unit 6. Khởi đầu

Soạn Tiếng Anh 9: Unit 6. Khởi đầu

Soạn Anh 9: Unit 6. Getting started -

1. Bắt đầu

Bài 6. Môi ngôi trường – Môi trường

1. BẮT ĐẦU (Trả điều thắc mắc trang 47 SGK Tiếng Anh 9)

Hãy ghép những yếu tố môi trường xung quanh này nhập giành giật. Hình c kho bãi rác

Hãy ghép những yếu tố môi trường xung quanh này nhập giành giật./ (Ghép những yếu tố môi trường xung quanh với những tranh ảnh phù hợp)

ô nhiễm không gian kho bãi rác rưởi

ô nhiễm nước phá huỷ rừng

thuốc nổ câu cá phun dung dịch trừ sâu

Câu trả lời:

Hình hình họa A: ô nhiễm và độc hại không gian

Hình B: phun dung dịch trừ sâu

Hình C: kho bãi rác rưởi

Hình hình họa D: ô nhiễm và độc hại nước

Hình hình họa E: nàn phá huỷ rừng

Hình F: câu cá tự dung dịch nổ

Hướng dẫn dịch:

Ảnh A: ô nhiễm và độc hại ko khí

Ảnh B: phun dung dịch trừ sâu

Ảnh C: kho bãi rác

Ảnh D: ô nhiễm và độc hại nước

Ảnh E: rừng bị tàn phá

Ảnh F: câu cá tự dung dịch nổ

Nhìn thấy vớ cả Soạn giờ đồng hồ Anh 9: Unit 6. The Environment – Môi trường

[rule_{ruleNumber}]

Bạn coi bài bác Soạn Tiếng Anh 9: Unit 6. Khởi đầu Nó với giải quyết và xử lý được yếu tố tuy nhiên chúng ta lần rời khỏi ko ?, nếu như không, hãy phản hồi thêm thắt về Soạn Tiếng Anh 9: Unit 6. Khởi đầu tiếp sau đây nhằm trungtamtiengnhat.edu.vn sửa đổi & hoàn mỹ nội dung đảm bảo chất lượng rộng lớn cho mình đọc! Cảm ơn chúng ta tiếp tục ghé thăm hỏi trang web Trung tâm Anh ngữ Smartlink

Nguồn: trungtamtiengnhat.edu.vn
Thể loại: Tài liệu

# Sáng tác # Tiếng Anh # Đơn vị # bắt đầu

xem thêm thắt vấn đề cụ thể về Soạn Anh 9: Unit 6. Getting started

Soạn Anh 9: Unit 6. Getting started

Hình Hình ảnh về: Soạn Anh 9: Unit 6. Getting started

Video về: Soạn Anh 9: Unit 6. Getting started

Wiki về Soạn Anh 9: Unit 6. Getting started

Soạn Anh 9: Unit 6. Getting started -

Bạn đang được xem: Soạn Tiếng Anh 9: Unit 6. Khởi đầu Trong Trung tâm Anh ngữ SmartLink Hà Nội

1. Bắt đầu

Bài 6. Môi trường

1. BẮT ĐẦU (Trả điều thắc mắc trang 47 SGK Tiếng Anh 9)

Hãy ghép những yếu tố môi trường xung quanh này nhập giành giật. Hình c kho bãi rác

Hãy ghép những yếu tố môi trường xung quanh này nhập giành giật./ (Ghép những yếu tố môi trường xung quanh với những tranh ảnh phù hợp)

ô nhiễm không gian kho bãi rác rưởi

Xem thêm: van chem gio

ô nhiễm nước phá huỷ rừng

thuốc nổ câu cá phun dung dịch trừ sâu

Câu trả lời:

Hình hình họa A: ô nhiễm và độc hại không gian

Hình B: phun dung dịch trừ sâu

Hình C: kho bãi rác rưởi

Hình hình họa D: ô nhiễm và độc hại nước

Hình hình họa E: nàn phá huỷ rừng

Hình F: câu cá tự dung dịch nổ

Hướng dẫn dịch:

Ảnh A: ô nhiễm và độc hại ko khí

Ảnh B: phun dung dịch trừ sâu

Ảnh C: kho bãi rác

Ảnh D: ô nhiễm và độc hại nước

Ảnh E: rừng bị tàn phá

Ảnh F: câu cá tự dung dịch nổ

Nhìn thấy vớ cả Soạn giờ đồng hồ Anh 9: Unit 6. The Environment

Thông tin cậy thêm thắt nhằm xem:

Hình hình họa của Soạn Tiếng Anh 9: Unit 6. Khởi đầu

Video về Soạn Tiếng Anh 9: Unit 6. Khởi đầu

Wiki về Soạn Tiếng Anh 9: Unit 6. Khởi đầu

Soạn Tiếng Anh 9: Unit 6. Khởi đầu

Soạn Anh 9: Unit 6. Getting started -

1. Bắt đầu

Bài 6. Môi ngôi trường - Môi trường

1. BẮT ĐẦU (Trả điều thắc mắc trang 47 SGK Tiếng Anh 9)

Hãy ghép những yếu tố môi trường xung quanh này nhập giành giật. Hình c kho bãi rác

Hãy ghép những yếu tố môi trường xung quanh này nhập giành giật./ (Ghép những yếu tố môi trường xung quanh với những tranh ảnh phù hợp)

ô nhiễm không gian kho bãi rác rưởi

ô nhiễm nước phá huỷ rừng

thuốc nổ câu cá phun dung dịch trừ sâu

Câu trả lời:

Hình hình họa A: ô nhiễm và độc hại không gian

Hình B: phun dung dịch trừ sâu

Hình C: kho bãi rác rưởi

Hình hình họa D: ô nhiễm và độc hại nước

Hình hình họa E: nàn phá huỷ rừng

Hình F: câu cá tự dung dịch nổ

Hướng dẫn dịch:

Ảnh A: ô nhiễm và độc hại ko khí

Ảnh B: phun dung dịch trừ sâu

Ảnh C: kho bãi rác

Ảnh D: ô nhiễm và độc hại nước

Ảnh E: rừng bị tàn phá

Ảnh F: câu cá tự dung dịch nổ

Nhìn thấy vớ cả Soạn giờ đồng hồ Anh 9: Unit 6. The Environment - Môi trường

[rule_{ruleNumber}]

Bạn coi bài bác Soạn Tiếng Anh 9: Unit 6. Khởi đầu Nó với giải quyết và xử lý được yếu tố tuy nhiên chúng ta lần rời khỏi ko ?, nếu như không, hãy phản hồi thêm thắt về Soạn Tiếng Anh 9: Unit 6. Khởi đầu tiếp sau đây nhằm trungtamtiengnhat.edu.vn sửa đổi & hoàn mỹ nội dung đảm bảo chất lượng rộng lớn cho mình đọc! Cảm ơn chúng ta tiếp tục ghé thăm hỏi trang web Trung tâm Anh ngữ Smartlink

Nguồn: trungtamtiengnhat.edu.vn
Thể loại: Tài liệu

# Sáng tác # Tiếng Anh # Đơn vị # bắt đầu

[rule_{ruleNumber}]

Bạn coi bài bác Soạn Tiếng Anh 9: Unit 6. Khởi đầu Nó với giải quyết và xử lý được yếu tố tuy nhiên chúng ta lần rời khỏi ko ?, nếu như không, hãy phản hồi thêm thắt về Soạn Tiếng Anh 9: Unit 6. Khởi đầu tiếp sau đây nhằm trungtamtiengnhat.edu.vn sửa đổi & hoàn mỹ nội dung đảm bảo chất lượng rộng lớn cho mình đọc! Cảm ơn chúng ta tiếp tục ghé thăm hỏi trang web Trung tâm Anh ngữ Smartlink

Nguồn: trungtamtiengnhat.edu.vn
Thể loại: Tài liệu

# Sáng tác # Tiếng Anh # Đơn vị # bắt đầu

#Soạn #Anh #Unit #started

[rule_3_plain]

#Soạn #Anh #Unit #started

[rule_1_plain]

#Soạn #Anh #Unit #started

[rule_2_plain]

#Soạn #Anh #Unit #started

Xem thêm: link xem trực tiếp chung kết c1 2019

[rule_2_plain]

#Soạn #Anh #Unit #started

[rule_3_plain]

#Soạn #Anh #Unit #started

[rule_1_plain]

Chuyên mục: Là gì?
#Soạn #Anh #Unit #started