tâm hồn tiếng anh là gì

Bản dịch của "tâm hồn" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: tâm hồn tiếng anh là gì

người đem tâm trạng đồng điệu {danh}

Bản dịch

VI

người đem tâm trạng đồng điệu {danh từ}

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "soul mate" vô một câu

All the best vĩ đại you and your soul mate!

Xem thêm: 789Club - Sân chơi cá cược đổi thưởng đẳng cấp bậc nhất

Could this count as a soul mate encounter, although we didn't recognize nor even lượt thích each other when we first met?

But the yearning for a relationship that sustains and deepens over time -- even the desire for the elusive "soul mate" -- remains strong.

Xem thêm: cây đậu thần

Happy birthday vĩ đại my better half, my sister, my soul mate, alter ego, husband, boyfriend, bestfriend and everything in between and above!

And many of them were really serious about finding their soul mate.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "tâm hồn" vô giờ Anh