unit 8 speaking lop 12Unit 8: Life in the future

B. Speaking (Trang 87-88 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Look at the newspaper cuttings from the future, and say what will happened by the kết thúc of the 21st century. (Hãy nhìn vô những mẩu báo của sau này, và trình bày những điều tiếp tục xẩy ra vô thời điểm cuối thế kỷ 21st.)

Bạn đang xem: unit 8 speaking lop 12

Soạn Unit 8 lớp 12: Speaking | Tiếng Anh 12 và giải bài xích tập dượt giờ Anh lớp 12 | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 12

Quảng cáo

Gợi ý:

- By the kết thúc of the 21st century, Chinese astronauts will have landed on Mars.

- By the kết thúc of the 21st century, the third thành phố on the moon will have been declared open.

- By the kết thúc of the 21st century, scientiest will have found a cure for the common cold.

- By the kết thúc of the 21st century, the oldest world citizen will have celebrated her 150th birthday.

- By the kết thúc of the 21st century, Vietnam tourism will have welcomed the fiftieth holiday-maker back from Jupiter.

- By the kết thúc of the 21st century, the first siêu xe running on sea water will have been finished.

Task 2. Work in pairs. Which of these predictions are likely/unlikely to tát happen? Give at least two reasons for each. (Làm việc theo đuổi cặp. Những dự đoán nào là sở hữu khả năng/không sở hữu tài năng xảy ra? Đưa rời khỏi tối thiểu nhị lí bởi cho từng dự đoán.)

Gợi ý:

Quảng cáo

- I think it's very unlikely that by the kết thúc of the 21st century, Chinese astronauts will have landed on Mars because it's too far from the earth.

- I think it's very likely that scientists will have found a cure for the common cold by the kết thúc of the 21st century thanks to tát the development of science arid technology.

- In my opinion, it's unlikely that by the kết thúc of the 21st century people will be living to tát the age of 150 because there will be more and more diseases.

Làm tương tự động với những vế câu because ... sau:

   - ... because living standards will be/ have been improved.

   - ... the cures for fatal diseases will be/have been found.

Xem thêm: Bongdaso - tỷ lệ kèo nhà cái, kqbd trực tuyến nhanh nhất

   - ... it's (Jupiter/Mars/moon) too far.

   - ... it's (Jupiter/Mars/moon) too cold/hot there.

   - ... there's no water there./ The atmosphere is too thin there.

   - ... it's too costly/ just impossible to tát bởi that.

Task 3. Work in groups. Make some more predictions about what life will be lượt thích one hundred years from now. (Làm việc group. Hãy thể hiện một vài ba dự đoán nữa về cuộc sống thường ngày tiếp tục rời khỏi sao vô 100 năm nữa.)

Gợi ý:

Quảng cáo

- I think we won't need money or credit cards by the year 2106 because there won't be any stores by then. We'll bởi all our shopping through computers or interactive TV.

- I believe that schools will no longer be necessary thanks to tát the Internet and other new technology.

Xem tăng những bài xích biên soạn, giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 12 Unit 8 khác:

 • Unit 8: Life in the future
 • A. Reading (trang 84-85-86 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. Work in pairs. Discuss the following questions. 1. Do you think life ...

 • B. Speaking (trang 87-88 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Look at the newspaper cuttings from the future, and say what will happened by ...

 • C. Listening (trang 88-89 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Work in pairs. Discuss the question: which of the following factors ....

 • D. Writing (trang 89-90 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Your school organises a competition for students to tát write about The world in which I ...

 • E. Language Focus (trang 90-91-92 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Choose the appropriate prepositions. Exercise 2. Put a/an, the or ...

 • Test Yourself C (trang 93-94-95 SGK Tiếng Anh 12) I. Listening (2.5 points) Listen to tát a passage making predictions about the second ...

  Xem thêm: nhac buon roi nuoc mat

Xem tăng tư liệu hùn học tập chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 hoặc khác:

 • 960 bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 12 sở hữu đáp án
 • Bộ Đề đua Tiếng Anh 12 năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-8-life-in-the-future.jsp