darkseid war vietcomic

klington

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
1,986
Reaction score
1

Sức mạnh thần thánh của Darkseid

Là một trong những phần của new 52, kể lại quy trình đem sức khỏe của Uxas, bằng phương pháp bem 4 Oldgod

đọc nhằm cảm biến rằng, một thần đem sức khỏe từng nhiều ngoài hành tinh là thế nào

klington

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
1,986
Reaction score
1

klington

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
1,986
Reaction score
1

molecule man

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
485
Reaction score
0

bổ sung một vài cỗ nên hiểu

Crisis on Infinitie Earths

series Batman/Superman

series Batman Arkham

Teen Titans

Injustice

Xem thêm: mời cưới bằng tin nhắn

The Sandman

Batman (2011)

thêm một vài ba cỗ lẻ one shot

World 's Funnest

Emperor Joker

The Darknight Returns

Batman: Ridler, Two-Face, Penguin.. (mỗi vilain nhưng mà một truyện riêng rẽ lẻ)

bọn DC ngoài hành tinh nó khá ngùng ngoằng nên cũng ko cần được nỗ lực nắm được mạch lịch sử vẻ vang của chính nó làm cái gi, dễ dàng nắm bắt nhất là cứ thám thính bao nhiêu cỗ Animated nhưng mà coi

klington

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
1,986
Reaction score
1

klington

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
1,986
Reaction score
1

Lèo tèo thế này

GinSama

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
172
Reaction score
0

Năm ni thấy lớn số 1 là sự việc khiếu nại Year of the villain nhưng mà bên trên vietcomic mới nhất có một chap.

klington

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
1,986
Reaction score
1

Số người hiểu comic chắc chắn vì thế 1/10000 người coi TDK