đề nghị tạm ứng tiếng anh

VIETNAMESE

giấy tạm thời ứng

Bạn đang xem: đề nghị tạm ứng tiếng anh

giấy ý kiến đề xuất tạm thời ứng

Giấy ứng trước là giấy má dùng làm xét duyệt ứng trước, là địa thế căn cứ nhằm xuất quỹ cho những người làm việc.

1.

Giấy ứng trước được cho phép nhân viên cấp dưới vay mượn chi phí kể từ doanh nghiệp của mình trước lúc đột biến ngẫu nhiên ngân sách nào là.

Xem thêm: xdeal đà nẵng

A cash advance request allows employees to tát borrow money from their company prior to tát incurring any expenses.

2.

Giấy ý kiến đề xuất ứng trước rất có thể hiểu là giấy má dùng làm xét duyệt ứng trước, là địa thế căn cứ nhằm xuất quỹ cho những người làm việc.

The cash advance request can be understood as the paper used for advance consideration and approval, which is the basis for disbursing funds to tát employees.

Xem thêm: giao an dien tu sinh hoc 9

Cùng phân biệt request order nha!

- Đơn đặt mua (order) là 1 trong đòi hỏi tiến hành, cung ứng hoặc uỷ thác thức ăn hoặc sản phẩm & hàng hóa.

- Đơn/giấy ý kiến đề xuất (request) là văn bạn dạng đòi hỏi một cơ hội lịch thiệp hoặc đầu tiên một điều gì cơ.