lotte center hanoi cinema

Lotte Center (Hanoi)

Vietnam / Dong Bang Song Hong / Ha Noi / Hanoi / Lieu Giai street
World / Vietnam / Dong Bang Song Hong / Ha Noi World / Vietnam / Đồng bằng phẳng Sông Hồng / Hà Thành / Ba Đình

 hotel, office building, cinema, shopping mall, apartment building


Wikipedia article: http://en.wikipedia.org/wiki/Lotte_Center_Hanoi

Nearby cities:

Xem thêm: Đánh giá chất lượng của trang web bóng đá Vebo TiVi

Coordinates:   21°1'55"N   105°48'45"E

Add comment for this object