văn bản quyết định bằng tiếng anh

VIETNAMESE

văn phiên bản quyết định

Bạn đang xem: văn bản quyết định bằng tiếng anh

Văn phiên bản ra quyết định là văn phiên bản quy phạm pháp lý được dùng để làm phát hành những giải pháp, thể lệ ví dụ một trong những loại ra quyết định riêng lẻ được phát hành bên dưới mẫu mã câu nói. rằng, tín hiệu...

1.

Văn phiên bản ra quyết định quản lý và vận hành hành chủ yếu giang san được phát hành nhằm mục tiêu giải quyết và xử lý những yếu tố đưa ra vô quản lý và vận hành hành chủ yếu giang san.

State administrative management decisions are issued to tướng address issues raised in state administrative management.

2.

Xem thêm: stt huynh đệ

The state auditor general shall issue decisions to tướng regulate state audit standards, audit procedures, audit records.

The State Auditor General shall issue decisions to tướng regulate state audit standards, audit procedures, audit records.

Một số kể từ vựng tương quan cho tới văn phiên bản quyết định:

- ministry of education and training (bộ dạy dỗ và moi tạo)

Xem thêm: tiếng thơ đêm khuya mp3

- president (chủ tịch)

- prime minister (thủ tướng mạo chủ yếu phủ)

- people’s committee (ủy ban nhân dân)