tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 3

Mời những em theo đuổi dõi nội dung bài học kinh nghiệm bởi thầy cô ngôi trường Trung học tập Bình Chánh biên soạn sẽ hỗ trợ những em bắt chắc hẳn kiến thức và kỹ năng nội dung bài học kinh nghiệm chất lượng tốt rộng lớn.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8: Lesson 3 trang 56, 57 

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 3

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

Bài nghe:

 

 

’What are you ‘reading?

(Bạn đang được gọi gì thế?)

I’m ’reading The ‘Fox and the ‘Crow.

(Tôi đang được gọi Cáo và Quạ.)

‘What’s ‘Snow ‘White ‘like?

(Bạch Tuyết thế nào?)

She’s ‘kind.

(Cô ấy chất lượng tốt bụng.)

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b. Sau ê gọi rộng lớn những câu sau.)

Bài nghe:

Đáp án:

1.a

2.b

3.a

4.b

1. a What are you reading? – I’m reading The Fox and the Crow.

(Bạn đang được gọi gì thế? Tôi đang được gọi Cáo và Quạ.)

2. b What’s she reading? – She’s reading a funny story.

(Cô ấy đang được gọi gì thế? Cô ấy đang được gọi một câu truyện vui/cười.)

3. a What’s An Tiem like?  – He’s hard-working.                             

(An Tiêm ra sao? Cậu ấy chịu thương chịu khó.)

4. b What’s Aladdin like? – He’s clever.                                         

(A-la-đin ra sao? Cậu ấy mưu trí.)

3. Let’s chant.

(Chúng tớ nằm trong ca hát.)

Bài nghe:

What are you reading? (Bạn đang được gọi gì?)                               

What are you reading? (Bạn đang được gọi gì?)                                 

I’m reading the Aladdin story. (Tôi đang được gọi truyện A-la-đin.)               

What’s Aladdin like? (A-la-đin thế nào?)                                       

What’s he like? (Cậu ấy thế nào?)                                                

He’s clever and he’s kind. (Cậu ấy mưu trí và cậu ấy chất lượng tốt bụng.)

What are you reading? (Bạn đang được gọi gì?)                                   

I’m reading the Cinderella story. (Tôi đang được gọi truyện cô bé xíu Lọ Lem.)

What’s Cinderella like? (Cô bé xíu Lọ Lem thế nào?)                          

What’s she like? (Cô ấy thế nào?)                                               

She’s beautiful and she’s kind. (Cô ấy xinh rất đẹp và cô ấy chất lượng tốt bụng.)

 4. Read and tick Yes or No.

(Đọc và lưu lại lựa chọn Có (Y) hoặc Không (N).)

Hướng dẫn dịch:

Tom quí gọi. Vào những ngày Chủ nhật, cậu ấy thông thường ở trong nhà và gọi nhiều chuyện tranh. Cậu ấy quí Thám tử Conan thật nhiều. Nó là một trong những truyện của Nhật Bản. Nhân vật đó là một học viên gọi là Jimmy Kudo. Cậu ấy thông thường hỗ trợ công an. Cấu ấy thực hiện chất lượng tốt việc làm của tôi. Jimmy Kudo là hero yêu thương quí của Tom cũng chính vì cậu ấy mưu trí và quả cảm.

Xem thêm: Bongdaso - tỷ lệ kèo nhà cái, kqbd trực tuyến nhanh nhất

Đáp án:

1. Y

2. N

3. Y

4. N

5. Y

1. Y 

Tom likes reading books in his không lấy phí time.

(Tom quí xem sách vô thời hạn rảnh của tôi.)

2. N 

Case Closed is a Malaysian story.

(Thám tử Conan là một trong những truyện của Ma-lai-xi-a.)

3. Y 

The main character is Jimmy Kudo.

(Nhân vật đó là Jimmy Kudo.)

4. N 

Jimmy Kudo is a policeman.

(Jimmy Kudo là một trong những người công an.)

5. Y 

Jimmy Kudo is clever and brave.

(Jimmy Kudo mưu trí và quả cảm.)

 5. Write about your favorite book.

(Viết về cuốn sách yêu thương quí của em.)

Lời giải:

I lượt thích reading fairy tales in my không lấy phí time.

(Tôi quí gọi truyện cổ tích vô thời hạn rảnh.)

My favourite book is The story of Mai An Tiem.

(Quyển sách yêu thương quí cùa tôi là truyện về Mai An Tiêm.)

The main character is An Tiem.

(Nhân vật đó là An Tiêm.)

I lượt thích him very much because he is clever and hard-working.

(Tôi quí cậu ấy thật nhiều cũng chính vì cậu ấy mưu trí và chịu thương chịu khó.)

 6. Project.

(Dự án)

Phỏng vấn tía bạn làm việc về những cuốn sách và hero yêu thương quí của họ

– Do you lượt thích reading books? (Bạn với quí xem sách không?)

– What’s your favorite book? (Quyển sách yêu thương quí của người tiêu dùng là gì?)

– What does this book talk about? (Quyển sách này nói đến dòng sản phẩm gì?)

– Who is the main character of the book? (Nhân vật chủ yếu của cuốn sách là ai?)

– What is he/she like? (Cô ấy/ Anh ấy là kẻ thế nào?)

– Do you lượt thích this character? Why/ Why not? (Bạn với quí hero này không? Tại sao? / Tại sao không?)

 7. Colour the stars.

(Tô color những ngôi sao 5 cánh.)

Bây giờ tôi với thể…

– căn vặn và vấn đáp những thắc mắc về những cuốn sách yêu thương quí.

– nghe và gạch ốp bên dưới những đoạn văn về những cuốn sách yêu thương quí.

– gọi và gạch ốp bên dưới những đoạn văn về những cuốn sách yêu thương quí.

– viết lách về cuốn sách yêu thương quí của tôi.

Xem thêm thắt những bài xích giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 5 cụ thể, hoặc khác:

Lesson 1 (trang 52, 53): Look, listen and repeat…

Xem thêm: quỳnh búp bê tập 27 youtube

Lesson 2 (trang 54, 55): Look, listen and repeat…

Đăng bởi: trung học cơ sở Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 5

Rate this post