một đội công nhân sửa đường trong 3 ngày ngày đầu sửa được 1/3 quãng đường ngày thứ hai

Câu hỏi

một đội công nhân sửa đường trong 3 ngày ngày đầu sửa được 1/3 quãng đường ngày thứ hai sửa được 2/5 quãng đàng chất vấn ngày loại phụ vương sửa được từng nào quãng đường

Đặng Thị Hạnh Mai

Đội người công nhân sửa quãng đàng nhập 3 ngày, ngày đầu sửa được 1/5 quãng đàng, ngày thứ hai sửa được 1/4 quãng đàng . Hỏi ngày loại 3 team người công nhân này còn nên sửa từng nào phần quãng đàng ? 

Xem chi tiết

Vanhuy Phạm

28 mon 5 2020 khi 17:30

một team người công nhân sửa đàng nhập 3 ngày ngày đầu sửa được 3/7 quãng đàng ngày loại nhị sửa được 2/5 quãng đàng chất vấn ngày loại phụ vương sửa được bao nhiêu phần quãng đường

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Minh Trí

Một team người công nhân sửa một quãng đàng nhập phụ vương ngày . Ngày loại nhất sửa được một 4 quãng đàng , ngày loại nhị sửa được 2 5 quãng đàng , ngày loại phụ vương sửa được 14 mét đàng . Hỏi quãng đàng tiếp tục sửa lâu năm từng nào mét

Xem chi tiết

Nguyễn Mai Anh

Một team người công nhân sửa đàng. Ngày loại nhất sửa được 1/5 quãng đàng, ngày loại nhị sửa được 1/4 quãng đàng, sót lại team bại liệt sửa trong thời gian ngày loại phụ vương. Hỏi ngày loại phụ vương team bại liệt sửa được từng nào phần quãng đàng ?

Xem chi tiết

Mina Tray

Bài 3: Trong 3 ngày, một nhóm người công nhân sửa được 560m đàng. Ngày loại nhất sửa được \(\dfrac{3}{7}\)  quãng đàng. Ngày loại nhị sửa được \(\dfrac{2}{5}\)  quãng đàng. Hỏi ngày loại phụ vương nên sửa từng nào mét đường?

Xem thêm: Xem Truc Tiep Bong Da Cà Khịa TV

Xem chi tiết

Lê Thị Trà My

30 mon 3 2017 khi 20:39

một team người công nhân sửa được 3km đàng nhập 3 ngày. Ngày đầu team bại liệt sửa được 1/3 quãng đàng, ngày loại nhị team bại liệt sửa được 1/4 quãng đàng, sót lại là ngày loại phụ vương team bại liệt sửa được. Hỏi :

 a. Ngày loại phụ vương team bại liệt sửa được từng nào phần của quãng đàng ?

b. Tính số mét đàng team này đã sửa trong những ngày

Xem chi tiết

Hoàng Thu Trang

11 mon 3 2022 khi 17:11

một team người công nhân sửa một quãng đàng nhập 3 ngày. Ngày loại nhất sửa được1/3 quãng đàng. Ngày loại nhị sửa được 2/5 quãng đàng. Ngày loại phụ vương chúng ta sửa được từng nào quãng đường?
Trình bày hùn mik nha

Xem chi tiết

Nguyễn thị cúc

Một team người công nhân sửa kết thúc quãng đàng nhập 3 ngày ngày loại nhất team sửa được 1/4 quãng đương ngày loại nhị sửa được 2/5 quãng đàng bại liệt chất vấn ngày loại phụ vương team sửa được bao nhiêu phần đàng đó

Xem chi tiết

Lê Trần Anh Tuấn

Xem thêm: vietsub love sick season 2

14 mon 8 2018 khi 23:23

một team người công nhân sửa một quãng đàng thất lạc phụ vương ngày . Ngày đầu sửa được 350 mét đàng , ngày nhị sửa được 250 mét , ngày loại phụ vương sửa 2/5 quãng đàng . Hỏi  quãng đàng bại liệt lâu năm từng nào mét ?

Xem chi tiết