Tuyển sinh lớp cho người mới bắt đầu tháng 1 năm 2013

Khóa học : Khóa học tháng 01 – 2013

Đối tượng : Dành cho người mới bắt đầu
Ngày tuyển sinh : 01 /01/ 2013 – 08 /01/ 2013 

 

Lớp cấp tốc 6A

 

Khai giảng      :        11/01/2013

Đối tượng học :        Người chưa biết tiếng Nhật

Giáo viên dạy  :        50% giáo viên Nhật, 50% giáo viên Việt

Giờ học          :        14h15  ~  16h45 (từ thứ 2 đến thứ 6)

Học phí          :        2.300.000 đồng/ 3 tháng

Giáo trình      :        MINNA NO NIHONGO

Giáo trình + gửi xe:  Miễn phí

 

Lớp A1, Min1

 

Khai giảng      :        11, 12/01/2013

Đối tượng học :        Người chưa biết tiếng Nhật

Giáo viên dạy :        50% giáo viên Nhật, 50% giáo viên Việt

Giờ học         :        8h30  ~  10h15  ( thứ 3, 5, 7)

                             19h30  ~  21h10 (thứ 2, 4, 6)

Học phí         :        1.250.000 đồng/ 3 tháng

Giáo trình     :        MINNA NO NIHONGO  hoặc  SHOKYU NIHONGO

Giáo trình + gửi xe:Miễn phí

 

 

Lưu ý:    Đóng học phí trước ngày 08/01/2013

(Trung tâm dừng nhận học viên nếu các lớp trên đã nhận đủ học viên)