Thông báo thi bổ sung, thi đầu vào các lớp ( khóa tháng 9/2016 )

Trung Tâm Tiếng Nhật Núi Trúc trân trọng thông báo lịch đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào cho học viên đã biết tiếng Nhật muốn vào học tại Trung Tâm.

Đối tượng dự thi : Đã học tiếng Nhật (tối thiểu 3 tháng)

Thời hạn đăng ký : Từ 03 ~ 23/08/2016

Ngày thi : 17h30 ngày 27/08/2016 (thứ 7)

Lệ phí thi : 50.000 đồng

Nhập học vào : 19/09/2016

 

Lưu ý : Các lớp thi đầu vào

* Học theo giáo trình MINNA NO NIHONGO

– Lớp Min2 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 6 bài MINNA)

– Lớp Min3 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 13 bài MINNA)

– Lớp Min4 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 22 bài MINNA)

– Lớp Min5 (học 3 buổi/tuần)(đã học hết 31 bài MINNA)

– Lớp Min6 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 40 bài MINNA)

– Lớp T1 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 50 bài MINNA)

– Lớp T2 (học 3 buổi/tuần) (đã học tiếng Nhật trung cấp khoảng 4 tháng)

– Lớp 6B (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 16 bài MINNA) (chỉ học ban ngày)

– Lớp 6C (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 34 bài MINNA) (chỉ học ban ngày)

– Lớp 6D (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 50 bài MINNA) (chỉ học ban ngày)

– Lớp 6E (học 5 buổi/tuần) (đã học trung câp khoảng 3 tháng) (chỉ học ban ngày)

 

Chi tiết xin liên hệ :
ĐT : (043) 460 341
– Fanpage : https://www.facebook.com/Trung-t%C3%A2m-ti%E1%BA%BFng-Nh%E1%BA%ADt-N%C3%BAi-Tr%C3%BAc-139865119437986/
– Website : http://trungtamtiengnhat.edu.vn/