Thông báo thi bổ sung , đầu vào giữa kỳ các lớp khóa học 23/5 ~ 20/8

Các bạn đang học dở dang tiếng nhật muốn học tiếp ? Trung tâm núi trúc thông báo thi bổ sung đầu vào các lớp dành cho các bạn học sinh muốn vào trung tâm .

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc nhận đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào các lớp cho học viên đã biết tiếng Nhật muốn vào học tại Trung tâm, cụ thể như sau:

 

–  Đối tượng dự thi :  Đã học tiếng Nhật (tối thiểu 2 tháng)

–  Thời hạn đăng ký:  Từ 20 ~ 30/06/2016

–  Ngày thi :  ngày 04, 05 tháng 07/2016 (thứ 2, thứ 3)

–  Lệ phí thi :  50.000 đồng 

 

Lưu ý:  Các lớp thi đầu vào 

*Học theo giáo trình MINNA NO NIHONGO

 

–   Lớp Min1  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 3 bài MINNA)

–   Lớp Min2  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 10 bài MINNA)

–   Lớp Min3  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 18 bài MINNA)

–   Lớp Min4  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 27 bài MINNA)

–   Lớp Min5 (học 3 buổi/tuần)(đã học hết 35 bài MINNA)

–   Lớp Min6  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 45 bài MINNA)

–   Lớp T1 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 3 bài MINNA CHUKYU) 

–   Lớp 6A  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 8 bài mina) ( Học Sáng hoặc chiều )

–   Lớp 6B  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 25 bài MINNA) ( Học Sáng hoặc chiều )

–   Lớp 6C  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 42 bài MINNA) ( Học Sáng hoặc chiều )

–   Lớp 6D  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 6 bài MINNA CHUKYU) ( Học Sáng hoặc chiều )

–   Lớp 6E  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 6 bài MINNA CHUKYU) ( Học Sáng hoặc chiều )


Chi tiết xin liên hệ:   Phòng Giáo vụ (04) 38460341

Địa chỉ : số 15 – ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – hà nội