• Tuyển sinh lớp tiếng nhật sơ cấp mới tháng 9 / 2017
    Tuyển sinh lớp tiếng nhật sơ cấp mới tháng 9 / 2017

BẢN TIN TRUNG TÂM

thong_bao_thay_doi_gio_hoc_toi

Thông báo thay đổi giờ học các khóa học kể từ ngày 10/01/2018

Căn cứ vào nhu cầu học phù hợp với thời gian của đại đa số học viên và các bạn đang theo học tiếng nhật . Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc – Sugi Ryo Taro xin trân trọng thông báo: Từ ngày 10/01/2018, Trung tâm điều chỉnh giờ học của các ca học buổi tối. Cụ thể như sau:

TUYỂN SINH