quá khứ của teach

Teach là 1 trong những trong mỗi động kể từ bất quy tắc đặc biệt thông thường bắt gặp cho dù vô văn rằng hoặc viết lách. Vậy quá khứ của Teach là gì? Làm sao nhằm phân tách động kể từ với động kể từ Teach? Hãy nằm trong JES lần hiểu rõ ràng rộng lớn vô nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Quá khứ của Teach

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
teach taught taught dạy học

Ví dụ:

Bạn đang xem: quá khứ của teach

Xem thêm: luatinhbatdiet

  • Ly teaches at their local school. => Ly dạy dỗ học tập ở ngôi trường địa hạt của họ
  • Minh taught bầm English 2 years ago. => Minh tiếp tục dạy dỗ tôi Tiếng Anh hai năm trước
  • Yen has taught her mèo some clever tricks for 2 hours. => Yến dậy con mèo của cô ấy ấy một trong những trò khéo khoảng tầm 2 giờ

Quá khứ của Teach là gì?

Cách phân tách động kể từ với Teach

Bảng phân tách động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện bên trên đơn teach teach teaches teach teach teach
Hiện bên trên tiếp diễn am teaching are teaching is teaching are teaching are teaching are teaching
Quá khứ đơn taught taught taught taught taught taught
Quá khứ tiếp diễn was teaching were teaching was teaching were teaching were teaching were teaching
Hiện bên trên trả thành have taught have taught has taught have taught have taught have taught
Hiện bên trên triển khai xong tiếp diễn have been teaching have been teaching has been teaching have been teaching have been teaching have been teaching
Quá khứ trả thành had taught had taught had taught had taught had taught had taught
QK triển khai xong Tiếp diễn had been teaching had been teaching had been teaching had been teaching had been teaching had been teaching
Tương Lai will teach will teach will teach will teach will teach will teach
TL Tiếp Diễn will be teaching will be teaching will be teaching will be teaching will be teaching will be teaching
Tương Lai trả thành will have taught will have taught will have taught will have taught will have taught will have taught
TL HT Tiếp Diễn will have been teaching will have been teaching will have been teaching will have been teaching will have been teaching will have been teaching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would teach would teach would teach would teach would teach would teach
Conditional Perfect would have taught would have taught would have taught would have taught would have taught would have taught
Conditional Present Progressive would be teaching would be teaching would be teaching would be teaching would be teaching would be teaching
Conditional Perfect Progressive would have been teaching would have been teaching would have been teaching would have been teaching would have been teaching would have been teaching
Present Subjunctive teach teach teach teach teach teach
Past Subjunctive taught taught taught taught taught taught
Past Perfect Subjunctive had taught had taught had taught had taught had taught had taught
Imperative teach Let′s teach teach

XEM THÊM: Bảng động kể từ bất quy tắc không thiếu nhất

4.8/5 - (153 bình chọn)