c2h2 + agno3

Có 1 thành phẩm được nhìn thấy – Hiển thị thành phẩm từ là 1 cho tới 1 Trang 1 – Quý khách hàng hãy kéo cho tới cuối nhằm fake trang

Nội dung chủ yếu Show

Bạn đang xem: c2h2 + agno3

 • Ví dụ minh họa
 • Ngân mặt hàng trắc nghiệm không tính phí ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc Gia bên trên banmaynuocnong.com
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan
 • Ví dụ minh họa
 • Ngân mặt hàng trắc nghiệm không tính phí ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc Gia bên trên banmaynuocnong.com
 • C2H2 AgNO3: Sục axetilen vô AgNO3 vô NH3
 • 1. Phương trình phản xạ Axetilen vô AgNO3 vô NH3
 • C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 ↓ + 2NH4NO3
 • 2. Điều khiếu nại phản xạ xảy ra
 • 3. Hiện tượng Lúc mang đến C2H2 ứng dụng AgNO3 vô NH3
 • 4. Tính hóa chất của Axetilen
 • 4.1. Phản ứng cộng
 • 4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa
 • 4.3. Phản ứng oxi hóa
 • 5. Bài luyện áp dụng liên quan
 • Video liên quan

Có 1 thành phẩm được nhìn thấy – Hiển thị thành phẩm từ là 1 cho tới 1 Trang 1

Cập Nhật 2022-06-10 06:14:22am

C2h2 + agno3

C2H2 + AgNO3 | CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag-C≡C-Ag↓ + 2NH4NO3 – Cân vị phương trình chất hóa học

Phản ứng hóa học:

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag-C≡C-Ag↓ + 2NH4NO3

Điều khiếu nại phản xạ

– Không sở hữu

Cách triển khai phản xạ

– Sục khí axetilen vô hỗn hợp lếu láo ăn ý AgNO3/NH3 dư.

Hiện tượng phân biệt phản xạ

– Sục khí axetilen vô hỗn hợp lếu láo ăn ý AgNO3/NH3 dư thì thấy xuất hiện nay kết tủa gold color [Ag-C≡C-Ag↓].

Bạn sở hữu biết

– Phản ứng bên trên gọi là phản xạ thế vị ion sắt kẽm kim loại.

– Chỉ sở hữu axetilen mới mẻ ứng dụng với AgNO3/NH3 theo đòi tỉ trọng 1:2.

– Đây là phản xạ phân biệt ank – 1 – in.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Sục 0,672 lít khí axetilen ở đkc qua quýt 100ml hỗn hợp AgNO3 0,2M vô NH3. Khối lượng kết tủa nhận được là?

 A. 2,4g

 B. 3,6g

 C. 1,33g

 D. 7,2g

Hướng dẫn

3 + 2NH3 → Ag-C≡C-Ag↓ + 2NH4NO3 | Cân vị phương trình hóa học” />

Đáp án A

Ví dụ 2: Sục 0,672 lít khí axetilen ở đkc qua quýt 100ml hỗn hợp AgNO3 0,2M vô NH3. Khối lượng NH4NO3 nhận được là?

 A. 1,6g

 B. 3,6g

 C. 0,8g

 D. 1,2g

Hướng dẫn

3 + 2NH3 → Ag-C≡C-Ag↓ + 2NH4NO3 | Cân vị phương trình hóa học” />

Đáp án A

Ví dụ 3: Sục 0,896 lít khí axetilen và etilen ở đkc qua quýt hỗn hợp AgNO3/NH3 dư xuất hiện nay 6 gam kết tủa. %V etilen vô lếu láo hợp?

 A. 37,5%

 B. 62,5%

 C. 50%

 D. 80%

Hướng dẫn

3 + 2NH3 → Ag-C≡C-Ag↓ + 2NH4NO3 | Cân vị phương trình hóa học” />

Đáp án A

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân mặt hàng trắc nghiệm không tính phí ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc Gia bên trên banmaynuocnong.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán sở hữu đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa sở hữu đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý sở hữu đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh sở hữu đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác

Khi dẫn axetilen vô hỗn hợp AgNO3 vô NH3, thấy xuất hiện nay kết tủa gold color nhạt:

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → CAg≡CAg ↓ vàng + 2NH4NO3.

Đáp án D

Câu chất vấn bên trên nằm trong đề trắc nghiệm sau đây !

Số câu hỏi: 37

Nêu hiện tượng lạ xẩy ra trong những thực nghiệm sau và viết lách phương trình chất hóa học giải thích:

Có thể chúng ta quan liêu tâm

 • Thời gian giảo của Vijaya Ekadashi 2023 là gì?
 • Tiêu chuẩn chỉnh lương bổng ít nhất và thực hiện tăng giờ của Colorado 2023 là gì?
 • Điều gì tiếp tục xẩy ra vào trong ngày 16 mon 5 năm 2023?
 • Kia mới mẻ gì chuẩn bị trình làng 2023?
 • Chiêm tinh anh mang đến Trăng tròn xoe ngày 6 mon hai năm 2023 là gì?

a] Cho kể từ từ hỗn hợp KHSO4 cho tới dư và hỗn hợp K2CO3

b] Cho mẩu sắt kẽm kim loại natri vô hỗn hợp AlCl3 dư

c] Dẫn khí axetilen qua quýt hỗn hợp AgNO3 vô NH3 dư

d] Đun cơ hội thủy ống thử chứa chấp lếu láo ăn ý ancol etylic, axit axetic sở hữu xúc tác H2SO4 đặc

Viết phương trình chất hóa học nhằm lý giải những hiện tượng lạ xẩy ra Lúc. Cho hỗn hợp NH3 dư vô hỗn hợp AlCl3.

Sục khí axetilen vô hỗn hợp AgNO3 vô NH3 thấy xuất hiện

A.

B.

C.

D.

Đáp án A

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag2C2↓ vàng nhạt nhẽo + 2NH4NO3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trang chủ

Sách ID

Khóa học tập miễn phí

Luyện ganh đua ĐGNL và ĐH 2023

Đime hóa axetilen vô ĐK tương thích nhận được hóa học này tại đây ?

Ankin C6H10 sở hữu từng nào đồng phân sở hữu phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3?

Để làm sạch sẽ etilen sở hữu lộn axetilen, tao mang đến lếu láo ăn ý trải qua dung dịch

Video liên quan

Trang chủ

Sách ID

Khóa học tập miễn phí

Luyện ganh đua ĐGNL và ĐH 2023

C2h2 + agno3

C2H2 + AgNO3 | CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag-C≡C-Ag↓ + 2NH4NO3 – Cân vị phương trình chất hóa học

Phản ứng hóa học:

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag-C≡C-Ag↓ + 2NH4NO3

Liên quan: c2h2 + agno3

Điều khiếu nại phản xạ

– Không sở hữu

Cách triển khai phản xạ

– Sục khí axetilen vô hỗn hợp lếu láo ăn ý AgNO3/NH3 dư.

Hiện tượng phân biệt phản xạ

– Sục khí axetilen vô hỗn hợp lếu láo ăn ý AgNO3/NH3 dư thì thấy xuất hiện nay kết tủa gold color (Ag-C≡C-Ag↓).

Bạn sở hữu biết

– Phản ứng bên trên gọi là phản xạ thế vị ion sắt kẽm kim loại.

– Chỉ sở hữu axetilen mới mẻ ứng dụng với AgNO3/NH3 theo đòi tỉ trọng 1:2.

– Đây là phản xạ phân biệt ank – 1 – in.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Sục 0,672 lít khí axetilen ở đkc qua quýt 100ml hỗn hợp AgNO3 0,2M vô NH3. Khối lượng kết tủa nhận được là?

 A. 2,4g

 B. 3,6g

 C. 1,33g

 D. 7,2g

Hướng dẫn

3 + 2NH3 → Ag-C≡C-Ag↓ + 2NH4NO3 | Cân vị phương trình hóa học” />

Đáp án A

Ví dụ 2: Sục 0,672 lít khí axetilen ở đkc qua quýt 100ml hỗn hợp AgNO3 0,2M vô NH3. Khối lượng NH4NO3 nhận được là?

 A. 1,6g

 B. 3,6g

 C. 0,8g

 D. 1,2g

Hướng dẫn

Xem thêm: darkseid war vietcomic

3 + 2NH3 → Ag-C≡C-Ag↓ + 2NH4NO3 | Cân vị phương trình hóa học” />

Đáp án A

Ví dụ 3: Sục 0,896 lít khí axetilen và etilen ở đkc qua quýt hỗn hợp AgNO3/NH3 dư xuất hiện nay 6 gam kết tủa. %V etilen vô lếu láo hợp?

 A. 37,5%

 B. 62,5%

 C. 50%

 D. 80%

Hướng dẫn

3 + 2NH3 → Ag-C≡C-Ag↓ + 2NH4NO3 | Cân vị phương trình hóa học” />

Đáp án A

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Danh mục: Tin Tức

Nguồn: https://banmaynuocnong.com

Ngân mặt hàng trắc nghiệm không tính phí ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc Gia bên trên banmaynuocnong.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán sở hữu đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa sở hữu đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý sở hữu đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh sở hữu đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác

C2H2 AgNO3: Sục axetilen vô AgNO3 vô NH3

 • 1. Phương trình phản xạ Axetilen vô AgNO3 vô NH3
 • C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 ↓ + 2NH4NO3
 • 2. Điều khiếu nại phản xạ xảy ra
 • 3. Hiện tượng Lúc mang đến C2H2 ứng dụng AgNO3 vô NH3
 • 4. Tính hóa chất của Axetilen
  • 4.1. Phản ứng cộng
  • 4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa
  • 4.3. Phản ứng oxi hóa
 • 5. Bài luyện áp dụng liên quan
 • 5. Bài luyện áp dụng liên quan

C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên viết lách và thăng bằng phương trình phản xạ C2H2 ứng dụng AgNO3 vô NH3. Mời chúng ta xem thêm nội dung cụ thể phương trình bên dưới.

1. Phương trình phản xạ Axetilen vô AgNO3 vô NH3

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 ↓ + 2NH4NO3

2. Điều khiếu nại phản xạ xảy ra

Nhiệt phỏng thường

3. Hiện tượng Lúc mang đến C2H2 ứng dụng AgNO3 vô NH3

Sục axetilen vô AgNO3 vô NH3 thấy hiện tượng lạ kết tảu gold color nhạt

4. Tính hóa chất của Axetilen

4.1. Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong halogen (phản ứng halogen hóa)

 • Cộng brom

CH ≡ CH + Br – Br → Br-CH = CH – Br

Sản phẩm sinh đi ra sở hữu link song vô phân tử nên rất có thể nằm trong tiếp với môt phân tử brom nữa:

Br-CH = CH – Br + Br – Br → Br2CH-CH-Br2

 • Cộng clo

C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2

 • Phản ứng nằm trong hiđro (phản ứng hiđro hóa)

C2H2 + H2 → C2H6

Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra C2H2 và H2: Nhiệt phỏng, xúc tác Niken

Lưu ý: Hình như Lúc mang đến C2H2 ứng dụng với H2 ở ĐK sức nóng phỏng hóa học xúc tác không giống nhau mang đến thành phầm không giống nhau

C2H2 + H2 → C2H4

 • Phản ứng nằm trong axit

C2H2 + HCl → C2H3Cl (Nhiệt phỏng và xúc tác HgCl2)

 • Phản ứng nằm trong nước (phản ứng hiđrat hóa

C2H2 + H2O → CH3CHO (Nhiệt độ: 80 phỏng C Xúc tác: Hg2+ Dung môi: H2SO4)

4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

Hai phân tử axetilen rất có thể nằm trong phù hợp với nhau tạo nên trở thành vinylaxetilen

Đime hóa:

2CH≡CH → CH2=CH−C≡CH (Nhiệt phỏng xúc tác)

(Vinyl axetilen)

Trime hóa:

3CH≡CH → C6H6

4.3. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa

Axetilen là hiđrocacbon, vậy nên Lúc nhóm, axetilen tiếp tục cháy tạo nên cacbon Đioxit và nước, tương tự động metan và etilen.

Axetilen cháy vô không gian với ngọn lửa sáng sủa, lan nhiều sức nóng.

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

5. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Sục khí axetilen vô hỗn hợp AgNO3 vô NH3 thấy xuất hiện

A. kết tủa vàng nhạt nhẽo.

B. kết tủa white color xanh

C. kết tủa đỏ rực nâu

D. hỗn hợp màu sắc lam.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 2. Cho 1,12 lít axetilen (đktc) ứng dụng với AgNO3 dư vô hỗn hợp NH3, sau phản xạ trọn vẹn, nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 13,3.

B. 12.

C. 24,0.

D. 21,6.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 3. Để phân biệt 2 khí rơi rụng nhãn C2H2 và C2H4 đựng vô lọ riêng không liên quan gì đến nhau tao dùng hóa hóa học này tại đây.

A. hỗn hợp AgNO3/NH3

B. hỗn hợp Brom

C. Cu(OH)2

D. Khí H2

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 4. Tính hóa học cơ vật lý của axetilen là

A. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nặng trĩu rộng lớn không gian.

B. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhàng rộng lớn không gian.

C. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, tan đảm bảo chất lượng nội địa, nhẹ nhàng rộng lớn không gian .

D. hóa học khí ko màu sắc, hương thơm hắc, không nhiều tan nội địa, nặng trĩu rộng lớn không gian.

Xem đáp án

Đáp án B

Tính hóa học cơ vật lý của axetilen là hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhàng rộng lớn không gian.

Câu 5. Khí axetilen không tồn tại đặc thù chất hóa học này sau đây?

A. Phản ứng cùng theo với hỗn hợp brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cùng theo với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài khả năng chiếu sáng.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 6. Dãy những hóa học này tại đây đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom?

A. CH4; C6H6.

B. C2H4; C2H6.

C. CH4; C2H4

D. C2H4; C2H2.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 7. Phương pháp văn minh nhằm pha chế axetilen lúc này là

A. sức nóng phân etilen ở sức nóng phỏng cao.

B. sức nóng phân benzen ở sức nóng phỏng cao.

C. sức nóng phân can xi cacbua ở sức nóng phỏng cao.

D. sức nóng phân metan ở sức nóng phỏng cao.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 8. Khi nhóm khí axetilen số mol CO2 và H2O được tạo nên trở thành theo đòi tỉ trọng là

A. 1 : 1.

B. 1 : 2

C. 1 : 3.

D. 2 : 1.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình nhóm cháy axetilen:

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

=> CO2 và H2O tạo nên trở thành theo đòi tỉ trọng 4 : 2 = 2 : 1

Xem thêm: ket cuom ao kieu

……………………………

VnDoc vẫn gửi cho tới chúng ta phương trình C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 là phản xạ Sục axetilen vô AgNO3 vô NH3 được VnDoc biên soạn, Lúc mang đến C2H2 ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ thấy kết tủa vàng nhạt nhẽo, đó cũng đó là phương trình dùng làm phân biệt axetilen với những Lúc metan, etieln. Hy vọng tư liệu canh ty những viết lách và thăng bằng đích thị phương trình phản xạ.

Ngoài đi ra, VnDoc.com vẫn xây dựng group share tư liệu học hành trung học phổ thông không tính phí bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 11 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể có được những tư liệu tiên tiến nhất.