Thông báo tuyển sinh các lớp Tiếng Nhật sơ cấp khóa học 22/05 ~ 19/08 ( nhập học 22/05/2017 )

Thông báo tuyển sinh các lớp Tiếng Nhật sơ cấp khóa học 22/05 ~ 19/08 ( nhập học 22/05/2017 )

Đối tượng : Dành cho người mới bắt đầu học tiếng nhật
Giáo viên dạy : Giáo viên Nhật (50%), giáo viên Việt (50%)
Bắt đầu học từ :
– Ngày 22/05/2017 (với lớp học thứ 2-4-6 và lớp cấp tốc)
– Ngày 23/05/2017 (với lớp học thứ 3-5-7)

Lớp tiếng Nhật Min1 Lớp tiếng Nhật cấp tốc 6A
 Đối tượng học    Người chưa biết tiếng Nhật Người chưa biết tiếng Nhật
 Giáo trình MINNA NO NIHONGO MINNA NO NIHONGO
 Ngày học 1 tuần học 3 buổi
( thứ 2 , 4, 6 hoặc thứ 3,5,7 )
1 tuần học 5 buổi
( Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần )
 Giờ học – Buổi sáng : 8h30 – 10h15
– Buổi chiều : 14h30 – 16h15
– Buổi tối :

  • Ca 1 : 17h30 ~ 19h10
  • Ca 2 : 19h30 ~ 21h10
– Buổi sáng  : 8h30 – 11h00
– Buổi chiều  : 14h30 – 17h00
 Học phí 1.800.000 đồng / 3 tháng 3.200.000 đồng / 3 tháng
 Gửi xe + Giáo trình Miễn phí Miễn phí
Lịch tuyển sinh và đóng học phí Lớp sáng + chiều : Bắt đầu làm việc từ 8h sáng thứ bảy ngày 06/05/2017
Lớp học tối : Bắt đầu làm việc từ 8h sáng chủ nhật ngày 07/05/2017
Từ 8h sáng thứ bảy ngày 06/05/2017

Thông tin chi tiết về các khóa học và lộ trình xem tại link: http://trungtamtiengnhat.edu.vn/thong-tin-trung-tam/thong-tin-chung-ve-cac-khoa-hoc-va-hinh-thuc-to-chuc-lop-hoc/

Lưu ý: Trung tâm ngừng nhận học viên nếu đã tuyển đủ lớp

Trung tâm tiếng nhật núi trúc
15 ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – hà nội
Liên hệ : Tel: (84 4) 38 460 341 / Fax: (84 4) 38 463 681