Thông báo tiếp tục tuyển sinh lớp N2 – N3 khóa tháng 8 năm 2014

Khóa học : tháng 8 / 2014
Đối tượng : 
N2 : có trình độ tương đương N3, hoặc đang học trình độ trung cấp

                   N3 : có trình độ tương đương N4, hoặc đang học lớp 6c tại trung tâm
Ngày tuyển sinh 
: 14/07/2014 – 25/08/2014


 Trung tâm tổ chức tuyển sinh học viên cho lớp đã học được 20 buổi, và lớp học từ đầu giáo trình N2, N3.

 

   1.Đối với lớp đã 20 buổi:

– Phải thi đầu vào, thời gian thi trong khoảng thời gian từ ngày 9/7/2014 đến 25/8/2014. Thời gian làm bài thi chỉ 30 phút, nên các bạn đến vào giờ hành chính lúc nào cũng có thể thi được. Nếu ngoài giờ hành chính thì thời gian từ 17h đến 20h.

– Thời gian học : + Lớp N2 từ 17h30 đến 19h10 thứ 3,5,7
                        + N3 từ 19h30 đến 21h10 thứ 2,4,6 và từ 17h30 đến 19h10 thứ 3,5,7

– Học phí : 2.400.000VND/ 45 buổi (từ 28/7 đến 4/12 trừ nghỉ học kỳ)

– Giáo viên : 50% giáo viên Nhật, 50% giáo viên Việt

– Các bạn mang theo học phí , để sau khi thi xong, nếu đỗ sẽ đóng luôn nhé.

 

2.Đối với lớp học từ đầu giáo trình N2, N3:

– Hình thức tuyển : không phải thi đầu vào. Sau học thử 10 buổi , sẽ thi phân lớp.
– N2 : có trình độ tương đương N3, hoặc đang học trình độ trung cấp
– N3: có trình độ tương đương N4 hoặc đang học các lớp 6c tại Trung tâm.
– Thời gian học : + N2 từ 19h30 đến 21h10 thứ 2,4,6

                         + N3 từ 19h30 đến 21h10 thứ 3,5,7, từ 17h30 đến 19h10 và 14h30 đến 16h15 thứ 3,5,7.
– Học phí : 700.000vnd / 10 buổi (Sau học thử đóng cả khoá)
– Giáo viên : 50% giáo viên Nhật, 50% giáo viên Việt
– Đóng học phí : từ 14 / 7 / 2014 đến ngày 25 / 8 / 2014

Trung tâm tiếng nhật núi trúc

15 ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – hà nội

Liên hệ : Tel: (84 4) 38 460 341 / Fax: (84 4) 38 463 681