Thông báo lịch thi đầu vào các lớp khóa học tháng 1 – 2016

Khóa học: 01 / 2016
Đối tượng : Dành cho học sinh đang học dang dở mọi trình độ muốn vào học tại trung tâm
Ngày đăng ký :TIN ĐÃ HẾT HẠN 

Trung tâm tiếng nhật Núi Trúc nhận đăng ký thi bổ sung , thi đầu vào cho học viên biết tiếng nhật muốn vào học tại trung tâm , cụ thể như sau :

 

– Đối tượng dự thi Đã học tiếng nhật tối thiểu 3 tháng
Thời hạn đăng ký  Từ 01 ~ 22/12/2015
Ngày thi 17h30p ngày 26/12/2015 ( thứ 7 )
Lệ phí thi 50.000 đồng
– Khai giảng 11/01/2016

Lưu ý : Các lớp thi đầu vào học theo giáo trình MINANO NIHONGO

– Lớp Min 2 ( học 3 buổi / tuần ) ( đã học hết 6 bài mina )
– Lớp min 3 ( học 3 buổi / tuần ) ( đã học hết 13 bài mina )
– Lớp min 4 ( học 3 buổi / tuần ) ( đã học hết 22 bài mina )
– Lớp min 5 ( học 3 buổi / tuần ) ( đã học hết 31 bài mina )
– Lớp min 6 ( học 3 buổi / tuần ) ( đã học hết 40 bài mina )
– Lớp T1 ( trung cấp ) ( học 3 buổi / tuần ) ( đã học hết 50 bài mina )
– Lớp T2 ( trung cấp ) ( học 3 buổi / tuần ) ( đã học trung cấp khoảng 4 tháng )
– Lớp 6B ( sơ cấp cấp tốc ) ( học 5 buổi / tuần ) ( đã học hết 16 bài mina ) ( học ban   ngày)
– Lớp 6C ( sơ cấp cấp tốc ) ( học 5 buổi / tuần ) ( đã học hết 34 bài mina ) ( học ban   ngày)
– Lớp 6D ( trung cấp cấp tốc ) ( học 5 buổi / tuần ) ( đã học hết 50 bài mina ) ( học      sáng và chiều )

Chi tiết xin liên hệ phòng giáo vụ qua số điện thoại : ( 04 ) 3 846 0341

Địa chỉ : số 15 ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – Hà Nội