Thông báo lịch thi bổ sung , thi đầu vào tháng 12 / 2013

Khóa học : Bổ sung các lớp đang học tại trung tâm
Đối tượng : Tất cả học sinh các trình độ
Ngày tuyển sinh : từ 20/11 đến 10/12/2013

 

 

–  Đối tượng dự thi

  Đã học tiếng Nhật (tối thiểu 3 tháng)

–  Thời hạn đăng ký

  Từ 20/11 -> 10/12/2013

–  Ngày thi

  17h30 ngày 14/12/2013 (thứ 7)

–  Lệ phí thi

  50.000 đồng

–  Khai giảng

  6,7/01/2014

 

Lưu ý:  Các lớp thi đầu vào:

       *   Học theo giáo trình SHOKYU NIHONGO

       –  Lớp A2 (tương đương đã học tiếng Nhật khoảng 4 tháng)

       –  Lớp A3 (tương đương đã học tiếng Nhật khoảng 8 tháng)

       –  Lớp B1 (tương đương đã học tiếng Nhật khoảng 12 tháng)

       –  Lớp B2 (tương đương đã học tiếng Nhật khoảng 15 tháng)

       –  Lớp T1 (đã hoàn thành chương trình tiếng Nhật sơ cấp)

       –  Lớp T2 (đã học tiếng Nhật trung cấp khoảng 4 tháng)

       *   Học theo giáo trình MINNA NO NIHONGO

       –  Lớp Min2 (học 3 buổi/ 1 tuần)   (đã học hết 6 bài MINNA)

       –  Lớp Min3 (học 3 buổi/ 1 tuần)   (đã học hết 13 bài MINNA)

       –  Lớp Min4 (học 3 buổi/ 1 tuần)   (đã học hết 22 bài MINNA)

       –  Lớp Min5 (học 3 buổi/ 1 tuần)   (đã học hết 31 bài MINNA)

       –  Lớp Min6 (học 3 buổi/ 1 tuần)   (đã học hết 40 bài MINNA)

       –  Lớp 6B (học 5 buổi/ 1 tuần)   (đã học hết 16 bài MINNA)

       –  Lớp 6C (học 5 buổi/ 1 tuần)   (đã học hết 34 bài MINNA)

                    (Lớp 6B, 6C chỉ học ban ngày)

           Chi tiết xin lien hệ:  Phòng Giáo vụ   04.38460.341

 

                                                                          Phòng Giáo vụ TTTN Núi Trúc