Lịch tuyển sinh ( đăng ký học ) cho khóa học 2016 – 2017 ( 13/01 – 29/04/2017 )

Trung tâm tiếng nhật núi trúc trân trọng thông báo lịch tuyển sinh, đăng ký học và đóng học phí các lớp cho khóa học 13/01 – 29/04/2017
Thời gian  Nội dung 
 1 ~ 21/12/2016  Đăng ký thi đầu vào (thi bổ sung) các lớp từ Min2 -> T3
 23/12/2016
(thứ sáu)
 Thông báo điểm kiểm tra cuối học kỳ I
 24/12/2016
(thứ bảy)
 Đúng 8h tuyển sinh lớp Min1 học ban ngày, lớp cấp tốc 6A
(cho người chưa biết tiếng Nhật)
 24/12/2016
(thứ bảy)
 17h30 thi đầu vào (thi bổ sung) các lớp từ Min2 -> T3
 25/12/2016
(chủ nhật)
 Đúng 8h tuyển sinh lớp Min1 học tối
(cho người chưa biết tiếng Nhật)
 27/12/2016
(thứ ba)
 Tuyển sinh lớp  Min2 (đã học Min1 đủ điểm lên Min2)
 28/12/2016
(thứ tư)
 Tuyển sinh các lớp Min3 (đã học Min2)
14h tuyển sinh các lớp Min4, Min5, Min6
(đã học Min3, min4, Min5)
 29/12/2016
(thứ năm)
 Tuyển sinh các lớp 6B, 6C (đã học 6A, 6B)
14h tuyển sinh các lớp T
 30/12/2016
(thứ sáu)
 8h30 Tuyển sinh các lớp thi bổ sung (ngày 24/12/2016)
 03  ~ 12/01/2017  Tiếp tục tuyển sinh (nếu còn chỗ)
13/01/2017
(thứ sáu)
Khai giảng các lớp học thứ 2-4-6
Khai giảng các lớp 6A, 6B, 6C
14/01/2017
(thứ bảy)
Khai giảng các lớp học thứ 3-5-7

Lưu ý: Tuyển sinh các lớp từ 8h -> 18h (theo đúng ngày quy định)
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại
Phòng Giáo vụ hoặc qua số điện thoại:  04. 38460.341

Hoặc fanpage : https://www.facebook.com/trungtamtiengnhatnuitruc/

Ngày 26 tháng 06 năm 2016