tạo giấy khen vui

Chào chúng ta cũng đã mất năm học tập rồi, những bạn làm việc xuất sắc thì ko trình bày còn những ai học tập ngu như bản thân thì làm cái gi đem bởi vì ca tụng tuy nhiên phô trương, nên ngày hôm nay bản thân thực hiện cảm giác chế hình ảnh giấy má ca tụng học viên nhằm gửi cho tới chúng ta nằm trong học tập ngu như bản thân nhằm hoàn toàn có thể phô trương với thân phụ u sinh sống ảo đùa.
Hướng dẫn:
- Nhập thương hiệu và lớp của người sử dụng nhập ô
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải hình ảnh này hoặc lưu giữ nhập hình ảnh 3 giây nhằm lưu hình ảnh.