công thức tính điện dung

Tụ năng lượng điện là gì?

Tụ điện là đồ dùng không xa lạ được dùng thoáng rộng trong số tranh bị năng lượng điện, năng lượng điện tử như Tivi, Tủ mức giá, Quạt năng lượng điện,..

 • Tụ năng lượng điện là 1 hệ nhị vật dẫn đặt điều ngay sát nhau và ngăn cách nhau chừng vì chưng một tờ cơ hội năng lượng điện.
 • Tụ năng lượng điện dùng làm chứa chấp năng lượng điện.
 • Tụ năng lượng điện với trọng trách tích và phóng năng lượng điện nhập mạch năng lượng điện nên được sử dụng thông dụng trong số mạch năng lượng điện xoay chiều và những mạch vô tuyến năng lượng điện.
 • Phổ đổi mới là tụ năng lượng điện phẳng phiu bao gồm nhị phiên bản sắt kẽm kim loại phẳng phiu (thường là giấy tờ thiếc, kẽm hoặc nhôm) đặt điều tuy vậy song cùng nhau và ngăn cách nhau chừng vì chưng một tờ năng lượng điện môi (thường là tầng giấy tẩm một hóa học cơ hội năng lượng điện như parafin). Hai phiên bản sắt kẽm kim loại này gọi là nhị phiên bản của tụ năng lượng điện.

Điện dung của tụ điện

Điện dung của tụ năng lượng điện là năng lực của tụ năng lượng điện chứa chấp được từng nào năng lượng điện khi với cùng một chênh chéo năng lượng điện áp xẩy ra thân thuộc nhị phiên bản sắt kẽm kim loại của chính nó.

Bạn đang xem: công thức tính điện dung

Đơn vị năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện là farat (F).

Công thức tính năng lượng điện dung của tụ điện

Công thức tính năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện là D = Q/V, nhập đó:

 • D: năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện (F)
 • Q: năng lượng điện của tụ năng lượng điện (C)
 • V: chênh chéo năng lượng điện áp thân thuộc nhị phiên bản sắt kẽm kim loại của tụ năng lượng điện (V).

Bài luyện vận dụng

Một số bài xích luyện áp dụng về tụ điện:

tụ năng lượng điện là gì năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện công thức và bài xích tập
 • Bài 1: Tính năng lượng điện dung của một tụ năng lượng điện lúc biết năng lượng điện là 4 C và chênh chéo năng lượng điện áp là 2 V.
 • Bài 2: Cho một tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung 10 μF, hãy tính năng lượng điện của tụ năng lượng điện khi ch

1. Định nghĩa và cơ hội tích năng lượng điện mang lại tụ điện

1.1 Đ ịnh nghĩa năng lượng điện dung của tụ điện

Điện dung của tụ năng lượng điện là đại lượng đặc thù mang lại năng lực tích năng lượng điện của tụ năng lượng điện ở một hiệu năng lượng điện thế chắc chắn. Điện dung của tụ năng lượng điện được xác lập vì chưng thương số của năng lượng điện của tụ năng lượng điện và hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị phiên bản của chính nó. (hay Q = C.U).

1.2 Cách tích năng lượng điện mang lại tụ điện

Để tích năng lượng điện mang lại tụ năng lượng điện, tao nối nhị phiên bản của tụ năng lượng điện với nhị cực kỳ của mối cung cấp năng lượng điện như sau:

Điện tích của nhị phiên bản có tính rộng lớn đều bằng nhau tuy nhiên ngược lốt. Ta gọi năng lượng điện của phiên bản dương là năng lượng điện của tụ năng lượng điện.

2. Đơn vị năng lượng điện dung

Đơn vị năng lượng điện dung là fara, kí hiệu là F.

Fara là năng lượng điện dung của một tụ năng lượng điện nhưng mà nếu để thân thuộc nhị phiên bản của chính nó hiệu năng lượng điện thế 1 V thì nó tích được năng lượng điện 1 C.

Các tụ năng lượng điện thông thường người sử dụng, chỉ mất năng lượng điện dung kể từ 10-12 F cho tới 10-16 F.

1μF = 10-6 (F); 1nF = 10-9 (F); 1pF = 10-12 (F);

Các loại tụ điện

Người tao thông thường lấy thương hiệu của lớp điện môi để mệnh danh mang lại tụ điện. Các loại tụ năng lượng điện như: Tụ không gian, tụ giấy, tụ mica, tụ sứ, tụ gốm,… tụ với năng lượng điện dung thay cho thay đổi được gọ là tụ xoay. Lưu ý: Với từng một tụ năng lượng điện có một hiệu năng lượng điện trái đất hạn chắc chắn, nếu lúc dùng nhưng mà đặt điều nhập 2 phiên bản tụ hiệu năng lượng điện thế to hơn hiệu năng lượng điện trái đất hạn thì năng lượng điện môi thân thuộc 2 phiên bản bị tấn công thủng. Ví dụ: Trên vỏ từng tụ năng lượng điện thông thường với ghi cặp số liệu, ví dụ như 12mF ~ 250(V). Số liệu loại nhất cho thấy thêm năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện. Số liệu loại nhị chỉ độ quý hiếm số lượng giới hạn của hiệu năng lượng điện thế đặt điều nhập nhị cực kỳ của tụ. Vượt vượt lên số lượng giới hạn tê liệt tụ hoàn toàn có thể lỗi.

Năng lượng của điện ngôi trường nhập tụ điện

Khi tụ điện tích điện thì điện ngôi trường nhập tụ điện tiếp tục dự trữ một tích điện. Đó là tích điện điện ngôi trường. Công thức tính tích điện điện ngôi trường nhập tụ điện:

Mọi năng lượng điện ngôi trường đều đem tích điện.

Bài luyện Tụ năng lượng điện, năng lượng điện dung của tụ điện

Bài 1 trang 33 SGK Vật Lý 11: Tụ năng lượng điện là gì? Tụ năng lượng điện phẳng phiu với kết cấu như vậy nào?

Lời giải bài xích 1 trang 33 SGK Vật Lý 11: Tụ năng lượng điện là 1 hệ nhị vật dẫn đặt điều ngay sát nhau và ngăn cách nhau chừng vì chưng một tờ cơ hội năng lượng điện. Nó dùng làm tích năng lượng điện.

Công dụng của tụ điện

Tụ năng lượng điện được dùng nhằm tích và phóng năng lượng điện nhập mạch năng lượng điện. Tụ năng lượng điện phẳng phiu được kết cấu vì chưng nhị phiên bản sắt kẽm kim loại phẳng phiu đặt điều tuy vậy song cùng nhau và ngăn cách nhau chừng vì chưng một tờ năng lượng điện môi. Ký hiệu tụ năng lượng điện nhập mạch năng lượng điện là C.

Làm thế nào là nhằm tích năng lượng điện mang lại tụ điện?

Để tích năng lượng điện mang lại tụ, người tao nối nhị phiên bản tụ với nhị cực kỳ của mối cung cấp năng lượng điện. Bản nối với cực kỳ dương tiếp tục tích năng lượng điện dương, phiên bản nối với cực kỳ âm tiếp tục tích năng lượng điện âm. Điện tích của nhị phiên bản có tính rộng lớn đều bằng nhau tuy nhiên ngược lốt. Người tao gọi năng lượng điện của phiên bản dương là năng lượng điện của tụ năng lượng điện.

Điện dung của tụ năng lượng điện là gì?

Điện dung của tụ năng lượng điện là đại lượng đặc thù mang lại năng lực tích năng lượng điện của tụ năng lượng điện ở một hiệu năng lượng điện thế chắc chắn, được xác lập vì chưng thương số của năng lượng điện của tụ năng lượng điện với hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị phiên bản của chính nó. Đơn vị năng lượng điện dung là Fara (F).

Năng lượng của một tụ năng lượng điện năng lượng điện là dạng tích điện gì?

Năng lượng của một tụ năng lượng điện năng lượng điện là dạng tích điện năng lượng điện.

Giải bài xích 7 trang 33 SGK Vật Lý 11

Xem thêm: mua hang tra gop nguyen kim

Trong đó:

 • Điện dung của tụ điện: C = 20μF = trăng tròn x 10-6 F
 • Hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị phiên bản của tụ điện: U = 200V
 • Hiệu năng lượng điện thế nối nhập tụ điện: U0 = 120V

Tính năng lượng điện của tụ điện:

Điện tích của tụ năng lượng điện được xem vì chưng công thức: Q = C x U

⇒ Q = trăng tròn x 10-6 F x 200V = 4 x 10-3 C

Đáp án: Điện tích của tụ năng lượng điện là 4 x 10-3 C.

Tính năng lượng điện tối nhiều nhưng mà tụ năng lượng điện được

Lời giải bài xích 7 trang 33 SGK Vật Lý 11:

a) Trên vỏ một tụ năng lượng điện với ghi 20μF – 200V. ⇒ C = trăng tròn μF = trăng tròn.10-6 F, Umax = 200V

– Khi nối nhị phiên bản của tụ năng lượng điện với hiệu năng lượng điện thế 120V thì tụ tiếp tục tích năng lượng điện là:

Q = C.U = trăng tròn.10-6.120 = 2400.10-6 (C) = 24.10-4 (C) = 2400 (μC)

b) Điện tích tối nhiều nhưng mà tụ tích được (khi nối nhị đầu tụ nhập hiệu năng lượng điện thế 200V):

Qmax = C.Umax = trăng tròn.10-6.200 = 4.10-3 (C) = 4000 (μC)

– Kết luận: a) Q = 24.10-4 (C); b) Qmax = 4.10-3 (C).

Tích năng lượng điện cho 1 tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung 20μF bên dưới hiệu năng lượng điện thế 60V

Bài 8 trang 33 SGK Vật Lý 11:

Sau tê liệt rời tụ năng lượng điện thoát khỏi mối cung cấp.

a) Tính năng lượng điện q của phiên bản tụ.

b) Tính công nhưng mà năng lượng điện ngôi trường nhập tụ năng lượng điện sinh rời khỏi khi phóng năng lượng điện Δq = 0,001q kể từ phiên bản dương quý phái phiên bản âm.

c) Xét khi năng lượng điện của tụ chỉ với vì chưng q/2. Tính công nhưng mà năng lượng điện ngôi trường nhập tụ sinh rời khỏi khi phóng năng lượng điện Δq như bên trên kể từ phiên bản dương quý phái phiên bản âm khi tê liệt.

a) Điện tích của tụ điện: q = C.U = trăng tròn.10-6.60 = 12.10-4(C).

b) Khi nhập tụ phóng năng lượng điện Δq = 0,001q kể từ phiên bản dương quý phái phiên bản âm, năng lượng điện ngôi trường phía bên trong tụ năng lượng điện tiếp tục tiến hành công là:

A = Δq.U = 0,001q.U = 0,001.12.10-4.60 = 72.10-6 (J).

c) Điện tích tụ:

Xem thêm: 7 cuốn sách luyện não trong 1 phút pdf

– Khi với lượng năng lượng điện Δq’ = 0,001q’ phóng kể từ phiên bản dương quý phái phiên bản âm, năng lượng điện ngôi trường nhập tụ sinh ra sức là:

A’ = Δq’.U = 0,001q’.U = 0,001.12.10-4.60 = 72.10-6 (J).

Nguồn tham lam khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n