Tuyển sinh lớp tiếng nhật khóa tháng 1 – 2014

Khóa học : Khóa tiếng nhật 1 / 2014

Đối tượng : Dành cho người chưa biết tiếng nhật
Ngày tuyển sinh : 7 / 1 / 2014

 

Lớp Min1

Khai giảng : 07/01/2014

 

Đối tượng học : Người chưa biết tiếng Nhật

 

Giáo viên dạy : 50% giáo viên Nhật, 50% giáo viên Việt

 

Giờ học : 14h30 ~ 16h15 (thứ 3, 5, 7)

                8h30 ~ 10h15 (thứ 3, 5, 7)

 

Học phí : 1.400.000 đồng/ 3 tháng

 

Giáo trình : MINNA NO NIHONGO

 

Giáo trình + gửi xe : Miễn phí

 

Lưu ý : Đóng học phí trước ngày 05/01/2014

 

(Trung tâm dừng nhận học viên nếu lớp trên đã nhận đủ học viên)

 

Trung tâm tiếng nhật núi trúc
15 ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – hà nội
Liên hệ : Tel: (84 4) 38 460 341 / Fax: (84 4) 38 463 681