Thông báo nghỉ lễ 2 – 9

Trung tâm tiếng nhật núi trúc xin trân trọng thông báo


Trung tâm tiếng nhật núi trúc xin trân trọng thông báo

 

 Theo văn bản qui định của chính phủ về dịp nghỉ lễ cho cán bộ , công nhân viên năm 2014 được quy định cụ thể như sau:

– Tết Âm lịch: nghỉ 9 ngày, từ ngày 28/1/2014 đến hết ngày 5/2/2014, đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 25/1/2014 và thứ Bảy, ngày 8/2/2014.

– Lễ 30/4 và 1/5: nghỉ 5 ngày, từ ngày 30/4/2014 đến hết 4/5/2014 (tức được nghỉ luôn thứ Sáu, ngày 2/5/2014) và phải đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 26/4/2014.

– Lễ 2/9: nghỉ 4 ngày, từ ngày 30/8/2014 đến hết 2/9/2014 (tức được nghỉ cả thứ Hai, ngày 1/9/2014) và đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 6/9/2014.

Riêng các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

 

Theo như trên trung tâm tiếng nhật núi trúc xin trân trọng thông báo tới toàn thể học viên lịch nghỉ của trung tâm bắt đầu vào ngày thứ 7 ( ngày 30 / 8 / 2014 ) đến thứ 3 ( ngày 2 / 8 / 2014 ) và làm việc lại vào ngày thứ 4 ngày 3 / 8 / 2014.

 

 Trung tâm tiếng nhật núi trúc tại ngõ 15 núi trúc – kim mã – ba đình – hà nội trân trọng thông báo