ảnh hình xăm

Công cụ này tiếp tục khiến cho bạn ghép hình xăm vô hình họa của chúng ta nhằm sinh sống ảo hoặc coi trước hình xăm với phù phù hợp với các bạn ko.
Hướng dẫn:
- Nhấn lựa chọn hình họa bạn phải ghép hình xăm
- Nhấn nút Thêm hình xăm và thêm thắt hình xăm các bạn ưa quí.
- Di gửi và chỉnh sửa cho tới phù hợp
(Có thể người sử dụng dụng cụ xoá nếu như hình xăm thoát khỏi da)
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải hình họa về hoặc lưu giữ vô hình họa 3 giây nhằm lưu hình họa.