tiếng anh 10 unit 5 listening


1. Complete the sentences with the words in the box. 2. Listen to tướng a conversation about RoboVacuum. Fill in each gap in the diagram below with ONE word. 3. Listen again. Put a tick (✓) next to tướng the correct way and a cross (x) next to tướng the wrong way to tướng use RoboVacuum. 4. What other buttons vì thế you want RoboVacuum to tướng have? Add them to tướng the picture below and tell your friend about them.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 10 unit 5 listening

Video chỉ dẫn giải

RoboVacuum

1. Complete the sentences with the words in the box.

(Hoàn trở thành những câu với những kể từ nhập vỏ hộp.)

                   button                                      charge                                              stain

1. Press the _________to start the device.

2. There is a dirty ______on your điện thoại thông minh. Wipe it away.

3. You need to tướng __________your mobile phone. The battery is very low.

Phương pháp giải:

- button (n): nút

- charge (v): sạc

- stain (n): vết

Lời giải chi tiết:

1. button 2. stain 3. charge

1. Press the button to tướng start the device.

(Nhấn nút nhằm phát động khí giới.)

2. There is a dirty stain on your điện thoại thông minh. Wipe it away.

(Có một vết dơ bên trên điện thoại cảm ứng lanh lợi của doanh nghiệp. Xóa sạch sẽ nó cút.)

3. You need to tướng charge your mobile phone. The battery is very low.

(Bạn cần thiết sạc điện thoại cảm ứng địa hình của tôi. Pin Sạc cực kỳ yếu hèn.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen to tướng a conversation about RoboVacuum. Fill in each gap in the diagram below with ONE word.

(Nghe cuộc chat chit về RoboVacuum. Điền vào cụ thể từng khoảng chừng trống không nhập sơ đồ dùng tiếp sau đây vày MỘT kể từ.)

To clean the whole (1) _______

To remove dirty (2) ________

To start or (3) ________ the device

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Salesman: Good morning, madam. Can I help you?

Woman: Yes, please. What is this device?

Salesman: Well, that is the most helpful invention in the world: The RoboVacuum - a vacuum cleaner!

Woman: Thanks, but we already have a vacuum cleaner at home page.

Salesman: Well, it's not just any vacuum cleaner you've seen before. It's a smart robot and can vì thế many things. Why don't you try this? First, place the vacuum cleaner on the floor.

Woman: Like this?

Salesman: Yes. Second, press the Clean button on the left if you want RoboVacuum to tướng clean the whole room. Or you can press the Extra clean button on the right if you want to tướng remove dirty stains.

Woman: What about this button under the name RoboVacuum?

Salesman: It's the Start button. Press it to tướng start or stop the device. Try it!

Woman: Wow. Amazing!

Salesman: Using RoboVacuum is a wonderful way to tướng clean your house, but avoid using it on wet floors, or it won't lập cập.

Woman: I see.

Salesman: Don't use it for more phàn nàn an hour either, or it will overheat and break down.

Woman: OK.

Salesman:Finally, you'll need to tướng charge your RoboVacuum for five hours before you can use it.

Woman: Five hours?

Salesman: Yes, and RoboVacuum will become your best helper in your house!

Tạm dịch: 

Người cung cấp hàng: Chào buổi sớm. Tôi rất có thể canh ty gì được cho tới chị?

Người phụ nữ: Vâng. Thiết bị này là gì vậy?

Người cung cấp hàng: Ồ, này là phat sminh hữu ích nhất bên trên thế giới: RoboVacuum - một cái máy bú mớm vết mờ do bụi cơ ạ!

Người phụ nữ: Cám ơn, tuy nhiên trong nhà Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục sở hữu một cái máy bú mớm vết mờ do bụi rồi. 

Người cung cấp hàng: Ồ, nó không giống như bất kì cái máy bú mớm vết mờ do bụi nào là chị từng thấy trước đó. Nó là 1 trong những rô-bốt rất có thể thực hiện được thật nhiều loại. Sao chị ko test nó nh? Trước hết, hãy đặt điều cái máy bú mớm vết mờ do bụi xuống sàn cút ạ. 

Người phụ nữ: Như thế này sao? 

Người cung cấp hàng: Đúng vậy. Tiếp bám theo, hãy ấn nút Làm sạch sẽ ở phía bên trái nếu như chị ham muốn Robo Vacuum rửa sạch toàn cỗ căn chống. Hoặc chị rất có thể nhấn nút Làm sạch sẽ thêm thắt ở phía bên phải nếu như chị ham muốn nó rửa sạch những vết dơ khó khăn sạch sẽ. 

Người phụ nữ: Thế còn nút ở bên dưới cái thương hiệu RoboVacuum này thì sao?

Người cung cấp hàng: Đó là nút Khởi động. Hãy nhấn nó nhằm khời động hoặc là tắt khí giới. Chị test cút ạ!

Người phụ nữ: Ồ. Tuyệt thiệt đấy!

Người cung cấp hàng: Sử dụng RoboVacuum là 1 trong những cơ hội ấn tượng nhằm lau chùi và vệ sinh tòa nhà của chị ý, nhưng mà hãy tách dùng Khi sàn căn nhà ẩm ạ, nó sẽ không còn hoạt động và sinh hoạt đâu. 

Người phụ nữ: Tôi hiểu rồi. 

Người cung cấp hàng: Cũng chớ dùng nó nhiều hơn thế nữa 1 giờ ạ , còn nếu như không thì máy có khả năng sẽ bị quá giá buốt và hư đốn. 

Người phụ nữ:  Được. 

Người cung cấp hàng: Cuối nằm trong, Chị tiếp tục cần thiết sạc cái RoboVacuum trong tầm 5 giờ trước lúc chị rất có thể dùng nó ạ. 

Người phụ nữ: 5 giờ sao? 

Người cung cấp hàng: Đúng vậy, và RoboVacuum tiếp tục phát triển thành trợ thủ tâm đầu ý hợp nhất nhập tòa nhà của chị!

Lời giải chi tiết:

1. room

Xem thêm: darkseid war vietcomic

2. stains

3. stop

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again. Put a tick (✓) next to tướng the correct way and a cross (x) next to tướng the wrong way to tướng use RoboVacuum.

(Lắng nghe một đợt tiếp nhữa. Đánh vệt (✓) lân cận cơ hội trúng và vệt gạch ốp chéo cánh (x) lân cận cơ hội dùng RoboVacuum sai.)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Salesman: Good morning, madam. Can I help you?

Woman: Yes, please. What is this device?

Salesman: Well, that is the most helpful invention in the world: The RoboVacuum - a vacuum cleaner!

Woman: Thanks, but we already have a vacuum cleaner at home page.

Salesman: Well, it's not just any vacuum cleaner you've seen before. It's a smart robot and can vì thế many things. Why don't you try this? First, place the vacuum cleaner on the floor.

Woman: Like this?

Salesman: Yes. Second, press the Clean button on the left if you want RoboVacuum to tướng clean the whole room. Or you can press the Extra clean button on the right if you want to tướng remove dirty stains.

Woman: What about this button under the name RoboVacuum?

Salesman: It's the Start button. Press it to tướng start or stop the device. Try it!

Woman: Wow. Amazing!

Salesman: Using RoboVacuum is a wonderful way to tướng clean your house, but avoid using it on wet floors, or it won't lập cập.

Woman: I see.

Salesman: Don't use it for more phàn nàn an hour either, or it will overheat and break down.

Woman: OK.

Salesman:Finally, you'll need to tướng charge your RoboVacuum for five hours before you can use it.

Woman: Five hours?

Salesman: Yes, and RoboVacuum will become your best helper in your house!

Tạm dịch: 

Người cung cấp hàng: Chào buổi sớm. Tôi rất có thể canh ty gì được cho tới chị?

Người phụ nữ: Vâng. Thiết bị này là gì vậy?

Người cung cấp hàng: Ồ, này là phat sminh hữu ích nhất bên trên thế giới: RoboVacuum - một cái máy bú mớm vết mờ do bụi cơ ạ!

Người phụ nữ: Cám ơn, tuy nhiên trong nhà Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục sở hữu một cái máy bú mớm vết mờ do bụi rồi. 

Người cung cấp hàng: Ồ, nó không giống như bất kì cái máy bú mớm vết mờ do bụi nào là chị từng thấy trước đó. Nó là 1 trong những rô-bốt rất có thể thực hiện được thật nhiều loại. Sao chị ko test nó nh? Trước hết, hãy đặt điều cái máy bú mớm vết mờ do bụi xuống sàn cút ạ. 

Người phụ nữ: Như thế này sao? 

Người cung cấp hàng: Đúng vậy. Tiếp bám theo, hãy ấn nút Làm sạch sẽ ở phía bên trái nếu như chị ham muốn Robo Vacuum rửa sạch toàn cỗ căn chống. Hoặc chị rất có thể nhấn nút Làm sạch sẽ thêm thắt ở phía bên phải nếu như chị ham muốn nó rửa sạch những vết dơ khó khăn sạch sẽ. 

Người phụ nữ: Thế còn nút ở bên dưới cái thương hiệu RoboVacuum này thì sao?

Người cung cấp hàng: Đó là nút Khởi động. Hãy nhấn nó nhằm khời động hoặc là tắt khí giới. Chị test cút ạ!

Người phụ nữ: Ồ. Tuyệt thiệt đấy!

Người cung cấp hàng: Sử dụng RoboVacuum là 1 trong những cơ hội ấn tượng nhằm lau chùi và vệ sinh tòa nhà của chị ý, nhưng mà hãy tách dùng Khi sàn căn nhà ẩm ạ, nó sẽ không còn hoạt động và sinh hoạt đâu. 

Người phụ nữ: Tôi hiểu rồi. 

Người cung cấp hàng: Cũng chớ dùng nó nhiều hơn thế nữa 1 giờ ạ , còn nếu như không thì máy có khả năng sẽ bị quá giá buốt và hư đốn. 

Người phụ nữ:  Được. 

Người cung cấp hàng: Cuối nằm trong, Chị tiếp tục cần thiết sạc cái RoboVacuum trong tầm 5 giờ trước lúc chị rất có thể dùng nó ạ. 

Người phụ nữ: 5 giờ sao? 

Người cung cấp hàng: Đúng vậy, và RoboVacuum tiếp tục phát triển thành trợ thủ tâm đầu ý hợp nhất nhập tòa nhà của chị!

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. What other buttons vì thế you want RoboVacuum to tướng have? Add them to tướng the picture below and tell your friend about them.

(Bạn ham muốn RoboVacuum sở hữu những nút nào là khác? Thêm chúng nó vào hình hình ảnh bên dưới và thưa với đồng chí của doanh nghiệp về bọn chúng.)

Example: I want my RoboVacuum to tướng have a Timer button on the top. First, you press it. Then, you phối the time by pressing the minutes and seconds buttons on the right.

(Ví dụ: Tôi ham muốn RoboVacuum của tôi sở hữu một nút Hẹn giờ phía trên nằm trong. Trước hết, các bạn nhấn nó. Sau cơ, các bạn thiết lập thời hạn bằng phương pháp nhấn nhập phút và nút giây ở phía bên phải.)

Lời giải chi tiết:

I think a RoboVacuum should have a button of bacterial filter. It can filter the air after vacuuming.

(Tôi nghĩ về RoboVacuum nên sở hữu một nút thanh lọc vi trùng. Nó rất có thể thanh lọc không gian sau thời điểm bú mớm vết mờ do bụi.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Writing

  1. Choose an invention in this unit. Draw a diagram to tướng show how it is used. Then work in groups to tướng guess one another’s inventions. 2. Rewrite the second sentence sánh that it has a similar meaning to tướng the first. Use the expressions and the prompts below to tướng help you. 3. Write a paragraph (120 - 150 words) to tướng describe two or three benefits of the invention you chose in 1. Use the outline below to tướng help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Communication and Culture / CLIL

  1. Listen and complete a conversation at a computer store with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Role – play similar conversations about other devices you want to tướng buy. Use the example in 1 and the expressions below to tướng help you. 1. Read the text below. Match the highlighted words and phrase with their meanings. 2. Look at the advertisements. Decide which one is most suitable for each person below.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Looking back

  Solve the crossword. Use the three-syllable nouns in this unit. Read out the correct answers in pairs when you finish. Circle the correct answers.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Project

  Work in groups. Your class is organizing a Technology Fair. The theme is “inventions for the classroom”. Each group is presenting a useful invention for the classroom. This can be existing or new invention.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Speaking

  1. Work in pairs. Talk about the uses of these inventions. Use the expressions below to tướng help you. 2. Work in groups. Talk more about one of the inventions in 1. Use the outline below to tướng help you prepare a group presentation. 3. Present your ideas to tướng the whole class. Then vote for the most interesting group presentation.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: con trai thich con gai dep hay de thuong

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết canh ty học viên học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.