búp bê tiếng anh là gì

doll

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: búp bê tiếng anh là gì

UK/dɒl/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/dɑːl/

  • /d/ as in day
  • /ɒ/ as in sock
  • /l/ as in look
  • /d/ as in day
  • /ɑː/ as in father
  • /l/ as in look