Tuyển sinh lớp N2 – N3 khóa tháng 7 – 2014

Khóa học : Thi thử N3, N4 cho kỳ thi tháng 7 / 2014
Đối tượng : Tất cả học sinh các trình độ
Ngày tuyển sinh : 02 / 12 – 13 / 12 / 2014

THÔNG BÁO

Tuyển sinh N2, N3

1. Đối tượng:   N2: có trình độ tương đương N4, N3, hoặc đang học trình độ trung cấp

                         N3: có trình độ tương đương N5, N4, hoặc đang học các lớp B, 6C ở trung tâm.

2. Hình thức tuyển:   Không phải thi đầu vào. (Sau 1 tháng học sẽ thi phân lớp).

3. Thời gian học:       N2: từ 19:30 đến 21:10 , thứ 2,4,6

                                  N3:  từ 14:30 đến 16:15 thứ 3,5,7

                                         từ 17:30 đến 19:10 thứ 2,4,6

                                         Và từ 19:30 đến 21:10 thứ 3,5,7

4. Học phí:                 600.000 VND/ 1 tháng (sau thi phân lớp đóng cả khóa)

5. Khai giảng :           06, 07/01/2014 (thứ 2, thứ 3)

6. Giáo viên:              50% giáo viên Nhật, 50% giáo viên Việt. (lớp ban ngày 100% giáo viên Nhật)

7. Thời gian nhận đăng ký học:     từ 02/12 đến 13/12/2013

                                                                    Ngày 27 tháng 12 năm 2013

                                                                  Phòng giáo vụ