Tuyển sinh lớp hội thoại tiếng nhật ( sơ cấp )

Trung tâm tiếng nhật Núi Trúc Trân trọng thông báo tuyển sinh lớp hội thoại tiếng nhật sơ cấp dành cho các bạn đang học tiếng nhật trình độ N4
NGỪNG TUYỂN SINH
Đối tượng học  : đã học hết 25 bài của giáo trình Minna nihongo
Nội dung học  : luyện nói theo các mẫu câu  cơ bản trong  50 bài.
Số lượng học sinh  : từ 10 đến 20 người
Thời gian học  : 17buổi -1 buổi/90 phút.
 – Tuần học 2 buổi :
   + 8: 30 đến 10:15
   + 14:30~ 16h15
   thứ 3 và thứ 5 hàng tuần
Học phí  : 1.200.000VND/17 buổi
Giáo viên  : 100%  giáo viên Nhật Bản
Mục đích của khóa học giúp học sinh:
– Có thể nói về bản thân bằng tiếng Nhật.
– Có thể nói được suy nghĩ, ý kiến của mình vv….
– Nâng cao khả năng nghe.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng giáo vụ – Điện thoại: 04.38460.341