Tuyển sinh thi bổ sung , thi đầu vào tháng 9 / 2013

Khóa học : Tháng 9 / 2013
Đối tượng : Tất cả học sinh các trình độ
Ngày tuyển sinh : từ 01 đến 17 / 8 / 2013

 

 

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc nhận đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào

cho học viên đã biết tiếng Nhật muốn vào học tại Trung tâm, cụ thể:

 

Đối tượng dự thi : Đã học tiếng Nhật (tối thiểu 3 tháng)

Thời hạn đăng ký : Từ 01 ~ 17/08/2013

Ngày thi : 17h30 ngày 24/08/2013 (thứ 7)

Lệ phí thi : 50.000 đồng

Khai giảng : 13/09/2013

Lưu ý: Các lớp thi đầu vào

 

* Học theo giáo trình SHOKYU NIHONGO

Lớp A2 (tương đương đã học tiếng Nhật khoảng 4 tháng)

Lớp A3 (tương đương đã học tiếng Nhật khoảng 8 tháng)

Lớp B1 (tương đương đã học tiếng Nhật khoảng 12 tháng)

Lớp B2 (tương đương đã học tiếng Nhật khoảng 15 tháng)

Lớp B3 (tương đương đã học tiếng Nhật khoảng 18 tháng)

Lớp T1 (đã hoàn thành chương trình tiếng Nhật sơ cấp)

Lớp T2 (đã học tiếng Nhật trung cấp khoảng 4 tháng)

 

* Học theo giáo trình MINNA NO NIHONGO

Lớp Min2 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 6 bài MINNA)

Lớp Min3 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 13 bài MINNA)

Lớp Min4 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 22 bài MINNA)

Lớp Min5 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 31 bài MINNA)

Lớp Min6 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 40 bài MINNA)

Lớp 6B (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 16 bài MINNA) (chỉ học ban ngày)

Lớp 6C (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 34 bài MINNA) (chỉ học ban ngày)

 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Giáo vụ (04) 38460341

 

Trung tâm tiếng nhật núi trúc
15 ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – hà nội
Liên hệ : Tel: (84 4) 38 460 341 / Fax: (84 4) 38 463 681