Tiếp tục tuyển sinh lớp tiếng nhật moi

Japanese-Study

Tiếp tục tuyển sinh lớp tiếng Nhật mới.

Tuyển sinh lớp tiếng nhật mới

 

2012-2013

 

Đối tượng học : chưa biết tiếng nhật .

Giáo viên dạy  :Giáo viên nhật ( 50% ) – giáo viên Việt ( 50% ).

Giáo trình       :MINNANO NIHONGO 

Ngày học        : 1 tuần 3 buổi ( 3, 5, 7 ).

Giờ học          : 17h 30 – 19h10

Khai giảng      : Thứ 3 ngày 18/09/2012

Học phí           :1.250.000 đồng / 3 tháng .

Giáo trình + gửi xe : miễn phí .

 

Lưu ý : Các bạn có nhu cầu học hãy liên hệ tại .

 

Phòng giáo vụ TTTN Núi trúc hoặc số 043.8460.341

Trung tâm tiếng nhật núi trúc .

Phòng giáo vụ .