Tiếp tục tuyển sinh lớp tiếng nhật sơ cấp khai giảng tháng 5 / 2016

Trung tâm tiếng nhật núi trúc tiếp tục tuyển sinh lớp tiếng nhật sơ cấp dành cho người mới bắt đầu khai giảng ngày 23/5/2016
TIN ĐÃ HẾT HẠN

Khóa học : từ 23/05 ~ 20/08/2016

Giáo viên  :  Giáo viên Nhật (50%), giáo viên Vit (50%)              

Bt đầu hc t :  

+ Ngày 23/05/2016 (vi lp hc th 2-4-6 và lp cấp tốc)

+ Ngày 24/05/2016 (vi lp học thứ 3-5-7)

 

 

Lớp tiếng nhật Min 1

Lớp cấp tốc 6A

Đối tượng

Người chưa biết tiếng nhật

Người chưa biết tiếng nhật

Giáo trình

MINNA NO NIhongo

MINNA NO NIhongo

Ngày học

1 tuần 3 buổi

(Thứ 2 – 4 – 6 hoặc thứ 3 – 5 – 7 )

1 tuần học 5 buổi

(từ thứ 2 tới thứ 6)

Giờ học

–  Buổi sáng :  8h30 đến 10h15                                        Buổi chiều :  14h30 đến 16h15

  Buổi tối :     17h30 đến 19h10

  –  Buổi sáng :       8h30 ~ 11h00 

  – Buổi chiều  :   14h30 ~ 17h00

Học phí

1.600.000 đồng/3 tháng

3.000.000 đồng/3 tháng

Gởi xe + Giáo trình

Miễn phí

Miễn phí

 

Lưu ý: Trung tâm ngừng nhn hc viên nếu lp trên đã tuyển đủ

 

 

Các bạn có nhu cầu học xin liên hệ với

Phòng giáo vụ trung tâm tiếng nhật núi trúc  – SĐT 04.38460341  

 Website: trungtamtiengnhat.edu.vn