Tiếp tục tuyển sinh lớp dành cho người mới bắt đầu

Đợt tuyển sinh vừa rồi do số lượng học sinh có nhu cầu muốn học tiếng nhật quá lớn nên Trung Tâm Trân Trọng thông báo tiếp tục mớ lớp tuyển sinh lớp sơ cấp dành cho các bạn mới bắt đầu học tiếng nhật . 
Ngày đăng ký : TIN ĐÃ HẾT HẠN

 

Núi Trúc 日本語センターへようこそ

 

Lớp Min1

Lớp cấp tốc 6A

  Khai giảng       : 15/09/2015

  Đối tượng học  : Người chưa biết tiếng Nhật

  Giáo viên dạy   : 50% giáo viên Nhật,
50% giáo viên Việt

  Giờ học            : 14h30  ~  16h15(thứ 3, 5, 7)

  Học phí            : 1.600.000 đồng / 3 tháng

  Giáo trình               : MINNA NO NIHONGO

  Giáo trình + gửi xe:   Miễn phí

  Khai giảng : 14/09/2015

  Đối tượng học : Người chưa biết tiếng Nhật

  Giáo viên dạy : 50% giáo viên Nhật, 50% giáo viên Việt

  Giờ học : 14h30 ~ 17h00 (thứ 2 -> 6)

  Học phí : 3.000.000 đồng / 3 tháng

  Giáo trình : MINNA NO NIHONGO

  Giáo trình + gửi xe: Miễn phí

 Trung tâm sẽ dừng nhận học viên nếu đủ số lượng học sinh  Trung tâm sẽ dừng nhận học viên nếu đủ số lượng học sinh