Thông báo thi bổ sung, thi đầu vào giữa khóa học 18/09 – 16/12/2017

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc nhận đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào cho học viên đã biết tiếng Nhật muốn vào học tại Trung tâm , cụ thể như sau:

– Đối tượng dự thi : Đã học tiếng Nhật (tối thiểu 2 tháng)
Thời hạn đăng ký: Từ 18 ~ 27/10/2017
Ngày thi : 30 & 31/20/2017 (thứ 2, thứ 3)
* Lưu ý: thời gian thi cụ thể khi đăng ký sẽ được sắp xếp trực tiếp
Lệ phí thi : 50.000 đồng
Ngày bắt đầu học : khi tới đăng ký sẽ được hướng dẫn cụ thể .

 

Lưu ý: Các lớp thi đầu vào
* Học theo giáo trình MINNA NO NIHONGO

 

Lớp sơ cấp thường ( 3 buổi / tuần )

– Lớp Min1 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 3 bài MINNA)
– Lớp Min2 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 10 bài MINNA)
– Lớp Min3 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 18 bài MINNA)
– Lớp Min4 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 27 bài MINNA)
– Lớp Min5 (học 3 buổi/tuần)(đã học hết 35 bài MINNA)
– Lớp Min6 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 45 bài MINNA)

 

Lớp sơ cấp cấp tốc ( 5 buổi / tuần )

– Lớp 6A (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 8 bài MINNA)
– Lớp 6B (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 25 bài MINNA)
– Lớp 6C (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 42 bài MINNA)
*Lưu ý : học sáng hoặc chiều

 

Lớp trung cấp thường ( 3 buổi / tuần )

– Lớp T1 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 3 bài MINNA CHUKYU)
– Lớp T2 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 9 bài MINNA CHUKYU)

 

Lớp trung cấp cấp tốc ( 5 buổi / tuần )

– Lớp 6D (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 6 bài MINNA)
*Lưu ý : học sáng hoặc chiều

 

Chi tiết về hình thức khóa học tại trung tâm các bạn vui lòng xem tại : http://trungtamtiengnhat.edu.vn/thong-tin-chung-ve-cac-khoa-hoc-va-hinh-thuc-to-chuc-lop-hoc/

 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Giáo vụ (024) 38460341 . Thời gian liên hệ : sáng ( 8h – 10h ) , chiều ( 14h – 18h )

Địa chỉ : số 15 – ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – hà nội .

Website : http://trungtamtiengnhat.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/trungtamtiengnhatnuitruc/