Nhật Ngữ Núi Trúc Thông báo tuyển sinh lớp tiếng nhật sơ cấp

Tiếp tục tuyển sinh lớp dành cho người mới bắt đầu

Đợt tuyển sinh vừa rồi do số lượng học sinh có nhu cầu muốn học tiếng nhật quá lớn nên Trung Tâm Trân Trọng thông báo tiếp tục mớ lớp tuyển sinh lớp sơ cấp dành cho các bạn mới bắt đầu học tiếng nhật . 
Ngày đăng ký : TIN ĐÃ HẾT HẠN