Thông báo tuyển sinh lớp hội thoại sơ cấp (học từ 27/2 đến 19/04/ 2018)

Thông báo tuyển sinh lớp hội thoại sơ cấp (học từ 27/2 đến 19/04/ 2018)
Đối tượng học: Đã học hết 50 bài sơ cấp ( lớp min 6, 6C hay N3 )
Nội dung học: Ôn tập, luyện tập nói theo mẫu câu đã học
Số lượng học sinh: Khoảng 20 người
Thời gian học : 22buổi -1 buổi/70 phút.
(Tuần học 3 buổi vào 17: 35 đến 18:45 thứ 3,5,7)
Học phí: 1.500.000VND/ 22 buổi.
Hạn đăng ký: Trước 25/2/2018.
Giáo viên: 100% giáo viên Nhật Bản( Thầy sato).
Mục đích của khóa học giúp học sinh
Làm tăng phản xạ với tiếng Nhật
Có thể trình bày ý kiến của mình bằng câu văn chuẩn
Có thể giao tiếp bằng hội thoại đơn giản 1 cách trôi chảy

 

 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng giáo vụ – Điện thoại: 0243.8460.341