Thông báo tiếp tục tuyển sinh lớp sơ cấp khóa tháng 9 / 2016

Trung tâm tiếng nhật núi trúc trân trọng thông báo tiếp tục tuyển sinh lớp sơ cấp khóa tháng 9 năm 2016

                        Giáo viên dạy :  Giáo viên Nhật ( 50% ), giáo viên Việt ( 50% )

                        Bắt đầu học từ : Ngày 19/09/2016 ( với lớp học thứ 2-4-6 và lớp cấp tốc )

                                                  Ngày 20/09/2016 ( với lớp học thứ 3-5-7 )

                     

Lớp tiếng Nhật Min1

Lớp tiếng Nhật cấp tốc 6A

Đối tượng học   

Người chưa biết tiếng Nhật

Người chưa biết tiếng Nhật

Giáo trình

MINNA NO NIHONGO

MINNA NO NIHONGO

Ngày học

1 tuần học 3 buổi

1 tuần học 5 buổi

Giờ học –  Buổi sáng : 8h30 – 10h15 – ( thứ 3, 5, 7 )

  Buổi chiều: 14h30 – 16h15 ( thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 )

  –  Buổi sáng  : 8h30 – 11h00 ( từ thứ 2 -> thứ 6 )

  –  Buổi chiều : 14h30 – 17h00 ( từ thứ 2 -> thứ 6 )

Học phí

1.600.000 đồng / 3 tháng

3.000.000 đồng / 3 tháng

Gửi xe + Giáo trình

Miễn phí

Miễn phí

 Lưu ý: Trung tâm ngừng nhận học viên nếu đã tuyển đủ lớp

 Trung tâm tiếng nhật núi trúc
15 ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – hà nội
Liên hệ : Tel: (84 4) 38 460 341 / Fax: (84 4) 38 463 681