Thông báo thời gian thi vào lớp N2 , N3 khóa tháng 9 / 2014

Khóa học : tháng 9 / 2014 , cho đợt thi JPLT tháng 12 / 2014
Đối tượng : 
N2 : có trình độ tương đương N3, hoặc đang học trình độ trung cấp

                     N3 : có trình độ tương đương N4
Hạn nộp học phí : 22/9/2014

 

 

Thời gian thi : Từ 9:00 ~ 9:30 Sáng 20/09/2014 (thời gian thi 30 phút)

 

Địa điểm thi : Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc.

 

Lệ Phí thi : 50.000 VND/1 người

 

Hạn nộp học phí : 22/9/2014

 

Học phí : 2.000.000 VND/ 32 buổi

 

Thời gian học : N2 : từ 17:30 đến 19:10 , thứ 3,5,7
                                từ 19:30 đến 20:10, thứ 2,4,6

 

                         N3 : từ 17:30 đến 19:10 thứ 2,4,6

 

                                từ 14:30 đến 16h:15 thứ 3,5,7

 

                                từ 19:30 đến 21:10 thứ 2,4,6

 

                                từ 19:30 đến 21:10 thứ 3,5,7

 

Ngày học : 22,23/09/2014 .

Tham khảo cơ cấu khóa học tại đường link sau :
http://www.trungtamtiengnhat.edu.vn/index.php/co-c-u-khoa-h-c

Trung tâm tiếng nhật núi trúc
15 ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – hà nội
Liên hệ : Tel: (84 4) 38 460 341 / Fax: (84 4) 38 463 681