Thông báo thi vào lớp N2, N3 cho kỳ thi JPLT 12/2013

Khóa học : Thi tuyển lớp n2 , n3 
Đối tượng : Đang ôn luyện N2 , N3 cho kỳ thi JPLT 12 / 2013
Ngày thi : 07/09//2013

 

Thời gian thi :    Sáng 10: 00 ~ 11:00 hoặc chiều 15:00 ~16:00 ngày 07/09/2013 (thời gian thi 30 phút)

 

Địa điểm thi :     Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc. ( Một vài người thi tại văn phòng Nhật)

 

Lệ Phí thi :         50.000 VND/1 người

 

Ngày nộp học phí : 09/09/2013

 

Học phí :      1.600.000 VND/ 2,5 tháng

Ngày học :   13,14/09/2013

 

 

Trung tâm tiếng nhật núi trúc
15 ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – hà nội
Liên hệ : Tel: (84 4) 38 460 341 / Fax: (84 4) 38 463 681