Thông báo thi thử N2,N3 – 2014

Khóa học : Thi thử N3, N4 cho kỳ thi tháng 7 / 2014
Đối tượng : Tất cả học sinh các trình độ
Ngày tuyển sinh : đến 27 / 3 / 2014

 

Mục đích : Làm quen với hình thức thi

                    Biết đươc năng lực tiếng Nhật của mình

Thời gian   : 8h30 ngày 30/03/2014

Địa điểm    : Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc

Lệ phí thi   : 50.000 đồng/ 1ng

Hạn đăng ký : 27/03/2014.

Nơi đăng ký  : Văn phòng Nhật (trên tầng 2, phía tay phải) hoặc vào Phòng giáo vụ

Các bạn đang học N2, N3 tại Trung tâm không phải nộp lệ phí thi.

 

 

Trung tâm tiếng nhật núi trúc
15 ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – hà nội
Liên hệ : Tel: (84 4) 38 460 341 / Fax: (84 4) 38 463 681