Thông báo thi bổ sung giữa kì các lớp khóa tháng 1 / 2016 – tháng 4 / 2016

Trung tâm tiếng nhật núi trúc trân trọng thông báo lịch tuyển sinh giữa kì các lớp khóa tháng 1 / 2016 – 4 / 2016
TIN ĐÃ HẾT HẠN

Đối tượng : Dành cho học sinh đang học dang dở mọi trình độ muốn vào học tại trung tâm

 

Ngày đăng ký : 26 / 2 / 2016 – 07 / 03 / 2016

 

Ngày thi : 7 , 8 / 3 / 2016 ( thứ 2 , thứ3 )

 

Trung tâm tiếng nhật Núi Trúc nhận đăng ký thi bổ sung , thi đầu vào cho học viên biết tiếng nhật muốn vào học tại trung tâm , cụ thể như sau :

 

– Đối tượng dự thi Đã học tiếng nhật tối thiểu 3 tháng
– Thời hạn đăng ký  Từ 26 / 2 ~ 07/03/2016
– Ngày thi  07 và 08 tháng 03 / 2016
– Lệ phí thi 50.000 đồng

 

 

Lưu ý : Các lớp thi bổ sung học theo giáo trình MINANO NIHONGO

– Lớp Min 1 ( học 3 buổi / tuần ) ( đã học hết 3 bài mina )
– Lớp Min 2 ( học 3 buổi / tuần ) ( đã học hết 10 bài mina )
– Lớp min 3 ( học 3 buổi / tuần ) ( đã học hết 18 bài mina )
– Lớp min 4 ( học 3 buổi / tuần ) ( đã học hết 27 bài mina )
– Lớp min 5 ( học 3 buổi / tuần ) ( đã học hết 35 bài mina )
– Lớp min 6 ( học 3 buổi / tuần ) ( đã học hết 45 bài mina )
– Lớp T1 ( trung cấp ) ( học 3 buổi / tuần ) ( đã học hết 3 bài mina chukyu )
– Lớp 6A ( sơ cấp cấp tốc ) ( học 5 buổi / tuần ) ( đã học hết 8 bài mina ) ( học ban ngày sáng hoặc chiều)
– Lớp 6B ( sơ cấp cấp tốc ) ( học 5 buổi / tuần ) ( đã học hết 25 bài mina ) ( học ban ngày sáng hoặc chiều)
– Lớp 6C ( sơ cấp cấp tốc ) ( học 5 buổi / tuần ) ( đã học hết 42 bài mina ) ( học ban ngày)
– Lớp 6D ( trung cấp cấp tốc ) ( học 5 buổi / tuần ) ( đã học hết 6 bài mina chukyu ) ( học sáng và chiều )

 

Chi tiết xin liên hệ phòng giáo vụ qua số điện thoại : ( 04 ) 3 846 0341

Địa chỉ : số 15 ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – Hà Nội