Thông báo thi bổ sung đầu vào các lớp khóa tháng 9/2014

Khóa học : tháng 9 / 2014
Đối tượng : Dành cho các học viên đang học dang dở các trình độ 
Ngày tuyển sinh : TIN ĐÃ HẾT HẠN

 

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc nhận đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào cho học viên đã biết tiếng Nhật muốn vào học tại Trung tâm, cụ thể:

 

Đối tượng dự thi : Đã học tiếng Nhật (tối thiểu 3 tháng)

Thời hạn đăng ký : Từ 10/08 ~ 06/09/2014

Ngày thi : 17h30 ngày 6/09/2013 (thứ 7)

Lệ phí thi : 50.000 đồng

Khai giảng : 22/09/2014

Lưu ý: Các lớp thi đầu vào

* Học theo giáo trình SHOKYU NIHONGO

Lớp B3 (tương đương đã học tiếng Nhật khoảng 18 tháng)

Lớp T1 (đã hoàn thành chương trình tiếng Nhật sơ cấp)

Lớp T2 (đã học tiếng Nhật trung cấp khoảng 4 tháng)

Lớp T3 (đã học tiếng Nhật trung cấp khoảng 8 tháng)

* Học theo giáo trình MINNA NO NIHONGO

Lớp Min2 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 6 bài MINNA)

Lớp Min3 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 13 bài MINNA)

Lớp Min4 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 22 bài MINNA)

Lớp Min5 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 31 bài MINNA)

Lớp Min6 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 40 bài MINNA)

Lớp 6B (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 16 bài MINNA) (chỉ học ban ngày)

Lớp 6C (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 34 bài MINNA) (chỉ học ban ngày)

Lớp 6T (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 50 bài MINNA) (học buổi sáng)

Tham khảo cơ cấu khóa học tại đường link sau :http://trungtamtiengnhat.edu.vn/thong-tin-trung-tam/thong-tin-chung-ve-cac-khoa-hoc-va-hinh-thuc-to-chuc-lop-hoc/

Trung tâm tiếng nhật núi trúc

15 ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – hà nội

Liên hệ : Tel: (84 4) 38 460 341 / Fax: (84 4) 38 463 681