Thông báo thi bổ sung, thi đầu vào khóa tháng 8 / 201

Khóa học : Tháng 8 2013

Đối tượng : Tất cả học sinh các trình độ
Ngày tuyển sinh : 15 đến 27 /08 /2012

 
Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc nhận đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào cho học viên đã biết tiếng Nhật muốn vào học tại Trung tâm , cụ thể như sau:

 

     – Đối tượng thi : Đã học tiếng Nhật (tối thiểu 3 tháng)
     – Thời hạn đăng ký : Từ 15- 27/08/2012
     – Ngày thi : 17h30 ngày 31/08/2012 (thứ 6)
     – Lệ phí thi : 50.000 đồng
     – Khai giảng : 17,18/09/2012

Lưu ý: Các lớp thi đầu vào:
* Học theo giáo trình SHOKYU NIHONGO

     – Lớp A2 (tương đương đã học tiếng Nhật khoảng 4 tháng)
     – Lớp A3 (tương đương đã học tiếng Nhật khoảng 8 tháng)
     – Lớp B1 (tương đương đã học tiếng Nhật khoảng 12 tháng)
     – Lớp B2 (tương đương đã học tiếng Nhật khoảng 15 tháng)
     – Lớp B3 (tương đương đã học tiếng Nhật khoảng 18 tháng)
     – Lớp T1 (đã hoàn thành chương trình tiếng Nhật sơ cấp)
     – Lớp T2 (đã học tiếng Nhật trung cấp khoảng 4 tháng)
* Học theo giáo trình MINNA NO NIHONGO
    – Lớp Min2 (học 3 buổi / 1 tuần) ( đã học hết 6 bài MINNA )
    – Lớp Min3 (học 3 buổi / 1 tuần) ( đã học hết 13 bài MINNA )
    – Lớp Min4 (học 3 buổi / 1 tuần) ( đã học hết 24 bài MINNA )
    – Lớp Min5 (học 3 buổi / 1 tuần) ( đã học hết 31 bài MINNA )
    – Lớp 6B (học 5 buổi/ 1 tuần) ( đã học hết 16 bài MINNA )
    – Lớp 6C (học 5 buổi/ 1 tuần) ( đã học hết 34 bài MINNA )

(Lớp 6B, 6C chỉ học ban ngày )

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Giáo vụ 04.38460341
Phòng Giáo vụ TTTN Núi Trúc