Thông báo thay đổi giờ học các khóa học kể từ ngày 10/01/2018

Căn cứ vào nhu cầu học phù hợp với thời gian của đại đa số học viên và các bạn đang theo học tiếng nhật . Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc – Sugi Ryo Taro xin trân trọng thông báo: Từ ngày 10/01/2018, Trung tâm điều chỉnh giờ học của các ca học buổi tối. Cụ thể như sau:
Thời gian cũ Thời gian mới
(Áp dụng từ 10/01/2018)
Ca 1:
– 17h30 ~ 18h15
( nghỉ giải lao 10 phút )
– 18h25 ~ 19h10
Ca 1:
– 17h40 ~ 18h25
( nghỉ giải lao 5 phút )
– 18h30 ~ 19h15
Ca 2:
– 19h30 ~ 20h15
( nghỉ giải lao 5 phút )
– 20h25 ~ 21h10
Ca 2:
– 19h35 ~ 20h20
( nghỉ giải lao 5 phút )
– 20h25 ~ 21h10