Thông báo lịch tuyển sinh – đóng học phí khóa học 18/9 ~ 16/12/2017

Học kỳ I niên khóa 2017 – 2018 (18/09 ~ 16/12/2017)
3 ~ 23/08/2017 Đăng ký thi đầu vào (thi bổ sung) các lớp từ Min2 -> T3
25/08/2017

(thứ sáu)

Thông báo điểm kiểm tra cuối học kỳ III
26/08/2017

(thứ bảy)

Đúng 8h tuyển sinh lớp Min1 học ban ngày, lớp cấp tốc 6A

(cho người chưa biết tiếng Nhật)

26/08/2017

(thứ bảy)

17h30 thi đầu vào (thi bổ sung) các lớp từ Min2 -> T3
27/08/2017

(chủ nhật)

Đúng 8h tuyển sinh lớp Min1 học tối
(cho người chưa biết tiếng Nhật)
28/08/2017

(thứ hai)

– Tuyển sinh lớp  Min2 (đã học Min1 đủ điểm lên Min2)

– 14h tuyển sinh các lớp Min4

(đã học Min3 đủ điểm lên Min4)

29/08/2017

(thứ ba)

Tuyển sinh các lớp Min3 (đã học Min2)

14h tuyển sinh các lớp Min5, Min6

(đã học Min4, Min5)

30/08/2017

(thứ tư)

Tuyển sinh các lớp 6B, 6C (đã học 6A, 6B)

14h tuyển sinh các lớp T

31/08/2017

(thứ năm)

8h30 Tuyển sinh các lớp thi bổ sung (ngày 26/08/2017)
01  ~ 16/09/2017 Tiếp tục tuyển sinh (nếu chưa đủ số lượng học sinh)
18/09/2017

(thứ hai)

– Khai giảng các lớp học thứ 2-4-6

– Khai giảng các lớp 6A, 6B, 6C

19/09/2017

(thứ ba)

Khai giảng các lớp học thứ 3-5-7

 

Lưu ý: Tuyển sinh các lớp từ 8h -> 18h (theo đúng ngày quy định)
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại
Phòng Giáo vụ hoặc qua số điện thoại 024. 38460.341