Thông báo lịch tuyển sinh bổ sung, kiểm tra đầu vào các lớp tiếng nhật sơ cấp – trung cấp ( khóa tháng 9 / 2017 )

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc trân trọng thông báo lịch đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào cho học viên đã biết tiếng Nhật muốn vào học tại Trung tâm . Bắt đầu học từ 18 / 09 / 2017

Đối tượng dự thi : Đã học tiếng Nhật (tối thiểu 3 tháng)
Thời hạn đăng ký: Từ 03 ~ 23/08/2017
Ngày thi : 17h30 ngày 26/08/2017 (thứ 7)
Lệ phí thi : 50.000 đồng
Khai giảng : 18/09/2017

 

Lưu ý: Các lớp thi đầu vào
* Học theo giáo trình MINNA NO NIHONGO

 

– Lớp Min2 – sơ cấp (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 6 bài MINNA)
– Lớp Min3 – sơ cấp (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 13 bài MINNA)
– Lớp Min4 – sơ cấp (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 22 bài MINNA)
– Lớp Min5 – sơ cấp (học 3 buổi/tuần)(đã học hết 31 bài MINNA)
– Lớp Min6 – sơ cấp (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 40 bài MINNA)
– Lớp T1 – trung cấp (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 50 bài MINNA)
– Lớp T2 – trung cấp (học 3 buổi/tuần) (đã học tiếng Nhật trung cấp khoảng 3 tháng)
– Lớp 6B – trung cấp (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 16 bài MINNA) (chỉ học ban ngày)
– Lớp 6C – trung cấp (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 33 bài MINNA) (chỉ học ban ngày)
– Lớp 6D – trung cấp (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 50 bài MINNA) (chỉ học ban ngày)
– Lớp 6E – trung cấp (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 12 bài MINNA trung cấp) (chỉ học ban ngày)

 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Giáo vụ (024) 38460341

Địa chỉ : số 15 – ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – hà nội .

Website : http://trungtamtiengnhat.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/trungtamtiengnhatnuitruc/