Thông báo lịch tuyển sinh bổ sung các lớp khóa 08,09/01/2018 ~ 24/04/2018

Thông báo lịch tuyển sinh bổ sung các lớp khóa 08,09/01/2018 ~ 24/04/2018

–  Đối tượng dự thi :  Đã học tiếng Nhật (tối thiểu 3 tháng)

–  Thời hạn đăng ký:  Liên tục

–  Khai giảng :  Liên tục 

 

Lưu ý:  Các lớp thi đầu vào
*    Học theo giáo trình MINNA NO NIHONGO

 

–   Lớp Min2  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 6 bài MINNA)

–   Lớp Min3  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 13 bài MINNA)

–   Lớp Min4  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 22 bài MINNA)

–   Lớp Min5 (học 3 buổi/tuần)(đã học hết 31 bài MINNA)

–   Lớp Min6  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 40 bài MINNA)

–   Lớp T1 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 50 bài MINNA)

–   Lớp T2  (học 3 buổi/tuần) (đã học tiếng Nhật trung cấp khoảng 3 tháng)

–   Lớp 6B  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 16 bài MINNA) (chỉ học ban ngày)

–   Lớp 6C  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 33 bài MINNA) (chỉ học ban ngày)

–   Lớp 6D  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 50 bài MINNA)  (chỉ học ban ngày)

–   Lớp 6E  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết  12 bài MINNA trung cấp)  (chỉ học ban ngày)

 

Chi tiết hình thức các lớp học xem tạihttp://trungtamtiengnhat.edu.vn/thong-tin-trung-tam/thong-tin-chung-ve-cac-khoa-hoc-va-hinh-thuc-to-chuc-lop-hoc/

Chi tiết xin liên hệ:   Phòng Giáo vụ (04) 38460341