Thông báo lịch tuyển sinh bổ sung các lớp khóa học 14 / 09 /2015 – 12 / 12 / 2015

Khóa học : 14 / 09 / 2015 – 12 / 12 / 2015
Đối tượng : Dành cho học sinh đang học dang dở mọi trình độ muốn vào học tại trung tâm
Ngày đăng ký : TIN ĐÃ HẾT HẠN

Trung tâm nhật ngữ Núi Trúc nhận đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào cho học viên đã biết tiếng nhật muốn vào học tại Trung tâm, cụ thể:

 

– Đối tượng dự thi : Đã học tiếng Nhật (tối thiểu 3 tháng)
– Thời hạn đăng ký: Từ 01 ~ 22/12/2014
– Ngày thi : 17h30 ngày 27/12/2014 (thứ 7)
– Lệ phí thi : 50.000 đồng
– Khai giảng : 12/01/2015

 

Lưu ý: Các lớp thi đầu vào

* Học theo giáo trình MINNA NO NIHONGO↓
– Lớp Min2 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 6 bài MINNA)
– Lớp Min3 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 13 bài MINNA)
– Lớp Min4 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 22 bài MINNA)
– Lớp Min5 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 31 bài MINNA)
– Lớp Min6 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 40 bài MINNA)
– Lớp 6B (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 16 bài MINNA) ( chỉ học ban ngày )
– Lớp 6C (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 34 bài MINNA) ( chỉ học ban ngày )

 

*Lớp học theo giáo trình trung cấp ↓

– Lớp T1 (học 3 buổi/tuần) ( đã học hết 50 bài MINNA )
– Lớp T2 (học 3 buổi/tuần) (đã học tiếng Nhật trung cấp khoảng 4 tháng)
– Lớp 6D (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 50 bài MINNA) ( học buổi sáng )

– Lớp 6E (học 5 buổi/tuần) (đã học tiếng nhật trung cấp khoảng 4 tháng) ( học buổi sáng )

 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Giáo vụ (04) 38 460 341