THÔNG BÁO LỊCH THI BỔ SUNG, THI ĐẦU VÀO Giữa kỳ (khóa tháng 5/2017)

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc nhận đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào cho học viên đã biết tiếng Nhật muốn vào học tại Trung tâm, cụ thể:

–  Đối tượng dự thi :  Đã học tiếng Nhật (tối thiểu 3 tháng)

–  Thời hạn đăng ký:  Từ 20/06/2017 ~ 30/06/2017

–  Ngày thi :  Ngày 03 và 04 / 07 / 2017 ( thứ 2,  thứ 3)

–  Lệ phí thi :  50.000 đồng

 

Lưu ý:  Các lớp thi đầu vào
*    Học theo giáo trình MINNA NO NIHONGO

 

–   Lớp Min 1  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 3 bài MINNA)

–   Lớp Min 2  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 10 bài MINNA)

–   Lớp Min 3  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 18 bài MINNA)

–   Lớp Min 4 (học 3 buổi/tuần)(đã học hết 27 bài MINNA)

–   Lớp Min 5 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 35 bài MINNA)

–   Lớp Min 6 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 45 bài MINNA)

–   Lớp T1 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 3 bài MINNA CHUKYU – trung cấp)

–   Lớp T2  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 9 bài MINNA CHUKYU – trung cấp)

–   Lớp 6A  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 8 bài MINNA)

–   Lớp 6B  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 25 bài MINNA)

–   Lớp 6C  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 42 bài MINNA)

–   Lớp 6D  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 6 bài MINNA CHUKYU – trung cấp)  

(Lớp 6A, 6B, 6C, 6D chỉ học sáng hoặc chiều )

 

Chi tiết hình thức các lớp học xem tạihttp://trungtamtiengnhat.edu.vn/thong-tin-trung-tam/thong-tin-chung-ve-cac-khoa-hoc-va-hinh-thuc-to-chuc-lop-hoc/

Chi tiết xin liên hệ:   Phòng Giáo vụ (04) 38460341