Thông báo lịch thi bổ sung – thi đầu vào các lớp khóa học tháng 5 / 2016

Thông báo lịch thi bổ sung – thi đầu vào các lớp khóa học tháng 5 / 2016
TIN ĐÃ HẾT HẠN

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc nhận đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào các lớp cho học viên đã biết tiếng Nhật muốn vào học tại Trung tâm, cụ thể như sau:

 

–  Đối tượng dự thi :  Đã học tiếng Nhật (tối thiểu 3 tháng)

–  Thời hạn đăng ký:  Từ 07 ~ 29/04/2016

–  Ngày thi :  17h30 ngày 07/05/2016 (thứ 7)

–  Lệ phí thi :  50.000 đồng 

–  Khai giảng :  23/05/2016

 

Lưu ý:  Các lớp thi đầu vào 

*Học theo giáo trình MINNA NO NIHONGO

 

–   Lớp Min2  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 6 bài MINNA)

–   Lớp Min3  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 13 bài MINNA)

–   Lớp Min4  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 22 bài MINNA)

–   Lớp Min5 (học 3 buổi/tuần)(đã học hết 31 bài MINNA)

–   Lớp Min6  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 40 bài MINNA)

–   Lớp T1 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 50 bài MINNA) 

–   Lớp T2  (học 3 buổi/tuần) (đã học tiếng Nhật trung cấp khoảng 4 tháng) 

–   Lớp 6B  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 16 bài MINNA) (chỉ học ban ngày)

–   Lớp 6C  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 34 bài MINNA) (chỉ học ban ngày)

–   Lớp 6D  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 50 bài MINNA)  (chỉ học ban ngày)

–   Lớp 6E  (học 5 buổi/tuần) (đã học trung câp khoảng 4 tháng) (chỉ học ban ngày)


Chi tiết xin liên hệ:   Phòng Giáo vụ (04) 38460341

Địa chỉ : số 15 – ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – hà nội